16.06.2017

Tietoa harjoittelutuen saajien valintaperusteista

Harjoittelutuen saajia valittaessa huomiota kiinnitetään yleisten hakukriteerien lisäksi seuraaviin seikkoihin:

  • Harjoittelu kehittää hakijan (kieli)asiantuntijuutta ja/tai edistää koulutuksen kautta hankittua ammatillista osaamista (on siis linjassa opintovalintojen kanssa)
  • Opintopisteiden määrä kielten tutkintoon tähtäävissä opinnoissa. Kandidaatintutkinto suoritettu.