15.12.2017

Tietoa harjoittelutuen saajien valintaperusteista

Harjoittelutuen saajia valittaessa huomiota kiinnitetään yleisten hakukriteerien lisäksi seuraaviin seikkoihin:

  • Harjoittelu kehittää hakijan (kieli)asiantuntijuutta ja/tai edistää koulutuksen kautta hankittua ammatillista osaamista ja on siis linjassa opintovalintojen kanssa.
  • Opintopisteiden määrä kielten tutkintoihin tähtäävissä opinnoissa. Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatintutkinnon.