16.06.2017

Työelämätuntemus 2017-2020

Työ­har­joit­te­luopintojaksot

Monialaisten kieliasiantuntijoiden maisteriohjelmaan ja suomalaisen viittomakielen maisteriohjelmaan kuuluu vähintään 5 op pakollisia työelämätuntemusopintoja. Jos työelämätuntemus on suoritettu jo kandidaatintutkintovaiheessa, sitä ei tarvitse suorittaa uudestaan maisterintutkinnossa (mutta pisteitä ei lasketa osaksi maisterintutkinnon pisteitä).

Kielten aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskelevat suorittavat työharjoittelua osana pedagogisia opintojaan; muunlaiset työelämätuntemusopinnot on heille valinnaisia.

Suositus kielitieteiden tarjoamien työelämätuntemusopintojen maksimiksi on 15 op.

Työelämätuntemuksen voi suorittaa seuraavina kielten opintojaksoina. Opintojaksokuvaukset.

  • KLSY1000 Työharjoittelu kotimaassa 1-15 op (=työharjoittelu oman alan työtehtävissä)
  • KLSY2000 Työharjoittelu ulkomailla 1-15 op (=työharjoittelu oman alan työtehtävissä)
  • KLSY102 Työelämäprojekti 1-10 op
  • KLSY105 Työharjoittelu kongressiavustajana 1-10 op

Työelämätuntemusopinnoiksi käyvät myös yliopiston (sisältää mm. monialaisen työelämäprojektin) tai HYTK-tiedekunnan työelämätarjottimella tarjottavat opinnot.

Voit kerätä tarvittavat 5 opintopistettä myös pienemmistä osista. Opinnot huomioidaan niiden alkuperäisillä koodeilla, joten koodeja ei tarvitse muuttaa.

Har­joit­te­lu­paik­ka­si­vus­to­ja