04.01.2017

Työelämätuntemusopintojen suorittaminen lv. 2015-2016

Työelämätuntemus osana maisterin tutkintoa

Kielten laitoksen opetussuunnitelman mukaan sen kaikkien pääaineopiskelijoiden maisterintutkintoon kuuluu vähintään 5 op työelämätuntemusta kartuttavia opintoja. Monialaisiksi kieliasiantuntijoiksi opiskelevat voivat suorittaa opintojakson työssäoppimisena (=työharjoitteluna), työelämäprojektina tai työelämäkurssina; opettajaksi opiskelevilla harjoittelu kuuluu osana pedagogisiin opintoihin.

Lukuvuonna 2015-16 kieliasiantuntijalinjan työelämätuntemusopintojakson KLSY100  5 op voi suorittaa seuraavilla tavoilla:

Voit kerätä tarvittavat 5 opintopistettä myös pienemmistä osista (esim. vieraiden kielten urakurssi 2-3 op edellisistä linkeistä löytyvien lisäksi). Opinnot huomioidaan niiden alkuperäisillä koodeilla, joten koodeja ei tarvitse muuttaa.

  • Jos sinulla on käytynä jokin kurssi, jonka hyväksymisestä työelämäopinnoiksi olet epävarma, kysy asiasta tiina.suominen@jyu.fi.
  • Jos olet toiminut pitkään työelämässä jo ennen maisteriopintojen suorittamista, työelämätuntemuksen suoritusohjeet löytyvät täältä. Lisätietoa antaa tiina.suominen@jyu.fi.