16.06.2017

Työharjoittelun yhteyshenkilöt kielitieteissä

Työhar­joit­te­lun yh­teys­hen­ki­löt kielitieteissä 

Kieliasiantuntijoille:

  • Tiina Suominen (kaikki työssäoppimispaikat seuraavissa aineissa: romaaninen filologia, ruotsin kieli, englannin kieli, saksan kieli ja kulttuuri sekä venäjän kieli ja kulttuuri. Lisäksi laitoksen tukemat paikat seuraavissa oppiaineissa: suomen kieli ja suomalainen viittomakieli)
  • Sari Sulkunen (suomen kieli: paikat, joihin ei myönnetä laitoksen harjoittelutukea)

Aineenopettajaksi opiskeleville:

Aina kun työharjoittelusta annetaan opintopisteitä, siitä laaditaan myös harjoittelusopimus Korppi-järjestelmään (rehtorin linjaus). Sopimuksen laatimiseksi ota yhteyttä koulutussuunnittelijaTiina Suomiseen.