16.06.2017

Työharjoitteluraportin ohjeet

Raportti työssäoppimisesta                               KIELTEN OPINNOT Jyväskylän yliopisto

KLSY107 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville 5-10 op        
KLSY101 Työssäoppiminen 5-15 op                                                              □
KLSY1000 Työharjoittelu kotimaassa 1- 15 op                                              □
KLSY2000 Työharjoittelu ulkomailla 1-15 op                                                 □

Työharjoittelija (nimi ja yhteystiedot):                          

Opintopisteet:          op            palautuspäivämäärä

Työssä oppimisesta tehdään sen päätteeksi raportti. Sen sisällöt ja muoto vaihtelevat työtehtävien mukaan. Raportti on suorasanainen ja selkeästi jäsennelty teksti (3–5 sivua; riviväli 1,5; fonttikoko 12). Raportissa pääpainon on oltava oman oppimisen ja kehittymisen pohdinnassa, työn kuvaus toimii vain sen taustana. 

Raportissa kuvataan alkuun (soveltaen)

·         työpaikka ja työyhteisö, työn ajankohta ja kesto

·         omat työtehtävät

ja sitten arvioidaan (soveltaen),

·         toteutuivatko omat odotukset ja tavoitteet työssä oppimisen suhteen  (vrt. sopimus)?

·         mitä kielellisiä ja kielentutkimuksellisia tietoja tai taitoja työtehtävissä tarvittiin?

·         mitä sivuaineopintojen tai vapaa-ajan toiminnan kautta saatua osaamista työtehtävissä tarvittiin?

·         miten hyvin opinnot valmensivat työtehtäviin?

·         mitä uutta opit työtehtävissäsi?

·       mitä opit itsestäsi työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä?

·         missä suhteessa nykyisissä tiedoissa tai taidoissa olisi vielä kehittämistä?

·         muuttiko työssä oppiminen omia suunnitelmia tai näkemyksiä kieliasiantuntijuudesta, tulevista työtehtävistä ja ammatista?

·       miten ohjaus työtehtäviin oli järjestetty? Oliko se riittävää? 

Opintojaksoa koskevia parannusehdotuksia voi myös esittää aivan raportin lopussa. 

Raportin liitteenä voisi mahdollisuuksien mukaan olla esim. kielenhuollon tai -tarkastuksen kohteena ollutta tekstiä ja sen korjattu versio, itse laadittuja oppimateriaaleja tms. työnäytteitä, tai otteita oppimispäiväkirjasta. Työnantajalta saatu työtodistus (kopio) liitetään myös mukaan.  

Raportti (mahdollisine liitteineen) palautetaan opintojaksosta vastaavalle henkilölle mielellään kahden kuukauden kuluessa työtehtävien päättymisestä.