29.03.2018

Viestintätieteiden harjoittelua ja työelämäopintoja koskevat ohjeet

Viestintätieteiden eri oppiaineissa työelämän ja opintojen väliset yhteydet ovat vahvat: työelämässä tarvittava osaaminen on keskeisesti mukana opintosisällöissä. Kaikkien viestintätieteiden opiskelijoiden opintoihin kuuluu työharjoittelu sekä muita opintojaksoja, jotka kytkeytyvät tiiviisti työelämään.

Opintoihin kuuluva työharjoittelu / työssä oppiminen

Työharjoitteluohjeet

Viestintätieteiden kaikkien oppiaineiden opintoihin kuuluu työharjoittelu / työssä oppimisen jakso.  Seuraavista linkeistä pääset tarkastelemaan kunkin oppiaineen työharjoitteluohjeita:

Opintoihin kuuluva työharjoittelu / työssä oppimisen jakso on sopivan harjoittelupaikan löytyessä mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Lisätietoja ja vinkkejä ulkomaiseen harjoitteluun on yliopiston työelämäpalveluiden Työharjoittelu ulkomailla -sivustolla.

Harjoittelupaikkasivustoja

Työnhakua tukevia sivustoja

Työelämävalmiuksia kehittävät opinnot

Työelämäkytkennät ovat viestintätieteiden oppiaineiden opinnoissa jo itsessään vahvat.  Kandidaatin ja maisterin tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin (muihin opintoihin) voit lisäksi valita erillisiä työlämävalmiuksia kehittäviä opintoja. Tällaisia ns. työelämäkursseja tai työelämäopintoja tarjoavat yliopiston eri tiedekunnat kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Työelämäkurssien aihepiirit liittyvät esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaan, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen sekä työelämän eri ilmiöihin.

Tarjolla olevat työelämäkurssit löydät seuraavista linkeistä: