07.03.2017

Kielenkäytön seuranta ja kielenhuolto

Kielenkäytön seuranta, kielenhuolto

Nimikkeitä

 • kielipolitiikan koordinaattori
 • kielenhuoltaja
 • yrittäjä

Osaaminen

 • teksti- ja diskurssitaidot
 • oma-aloitteisuus
 • projektityöskentelytaidot
 • vuorovaikutustaidot
 • ohjeiden ja palautteen antamisen taidot

Tutkinto

 • suomen kieli ja viestintä
 • yrittäjyys
 • erikoistumisalat

Työtehtävät

 • projektien suunnittelu ja toteutus
 • kielenhuolto (kirjoitus- ja kielenkäyttöohjeiden antaminen)
 • sanastojen laadinta ja hallinta
 • koulutusmateriaalin laadinta
 • sidosryhmäyhteistyö

Työnantajia

 • erikokoiset yritykset, keskukset (Kotimaisten kielten keskus), järjestöt, EU, valtionhallinto

Lue työelämätarinoita