23.02.2017

Työelämätarinoita kielenhuollossa

QA-manageri

  • Nimi: Sari Haverinen, FM
  • Opiskeluaika: 1993 - 1998.
  • Pääaine: Suomen kieli
  • Sivuaineet: kotimainen kirjallisuus, yhteisöviestintä, opettajan pedagogiset opinnot

Opiskelin suomen kieltä Jyväskylän yliopistossa vuosina 1993–1998, sivuaineena minulla oli  kotimainen kirjallisuus. Lisäksi suoritin pedagogiset opinnot opettajan pätevyyttä varten sekä  yhteisöviestinnän perusopinnot.

Opiskelun loppuvaiheessa sekä valmistumisen jälkeen opetin maahanmuuttajille suomen kieltä  noin puolentoista vuoden ajan; ensin Jyväskylän aikuisopistossa ja sen jälkeen Jyväskylän työväenopistossa.  Työ S2-opettajana antoi täysin uuden ja erilaisen näkökulman omaan äidinkieleen, koska kieltä opetetaan vieraana kielenä. Työ oli mielenkiintoista, mutta aluksi myös raskasta, koska oppimateriaaleja joutui tekemään melko paljon ja lisäksi oli opeteltava esimerkiksi verbiryhmityksiä ja taivutuspäätteiden lisäämissääntöjä -  eli siis asioita, jotka äidinkielestä osaa itse automaattisesti niitä sen kummemmin ajattelematta.  Oman suolansa työhön antoivat opiskelijat, jotka kysyivät hyvinkin yllättäviä kysymyksiä - juuri niistä asioista, joita ei itse ollut joutunut koskaan pohtimaan.

Vuoden 2000 keväällä näytti kuitenkin siltä, että maahanmuuttajakursseja ei olisi ollut syksyllä kovin paljon  tarjolla, joten päätin hakeutua muihin tehtäviin. AAC Global Oy, koulutus- ja käännöspalveluja tarjoava yritys, oli juuri tuolloin avannut toimiston Jyväskylään. Päätin siis lähettää AAC:hen avoimen hakemuksen, jossa hain kielenhuoltotöitä. Hakemus tuotti tulosta, ja aloitin työt AAC:ssä kesäkuussa 2000 aluksi freelance-kielenhuoltajana. Elokuusta 2000 alkaen olen toiminut yrityksessä QA Managerina, vastuualueena suomenkielisten käännösten laatu. Käännökset ovat aihepiiriltään lähinnä käyttöohjetekstejä sekä teknisiä tekstejä, tosin joukkoon mahtuu  silloin tällöin "välipalaksi" myös markkinointi- ja tiedotetekstejä.

Osan teksteistä tarkistan itse ja osan lähetän freelance-kielenhuoltajille tarkistettaviksi. Lisäksi testaan uusia kääntäjäehdokkaita sekä kielenhuoltajia, ohjaan ja opastan kääntäjiä tarpeen mukaan kielenhuoltoon liittyvissä asioissa sekä seuraan freelance-kielenhuoltajien työn laatua.

Työssäni on ensiarvoisen tärkeää hallita kielenhuoltoon kuuluvat asiat. Lisäksi on tärkeää osata käyttää eri lähteitä, joista tarvittavaa tietoa löytyy. Suomen kielen opintoihin sisältyi melko vähän varsinaisia kielenhuolto-opintoja, mutta esimerkiksi proseminaari- ja seminaarikursseilla kielenhuoltoasioita käsiteltiin tarpeen mukaan.

Suomen kielen opinnoista olen saanut tärkeää tietoa kielen historiasta ja taustasta, minkä ansiosta pystyn ymmärtämään kielen ilmiöitä ja niiden kehittymistä. Mielestäni suorittamani tutkinto on ollut työelämässä varsin käyttökelpoinen. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi ehkä kannattanut suorittaa enemmän yhteisöviestinnän opintoja, esimerkiksi aineopinnot perusopintojen lisäksi.

Kielipalvelualan yrittäjä (kielenhuolto)

Taina Ruottinen, Sanataika ky, kielipalvelualan yrittäjä

Mikä on koulutuksesi?

Pääaineeni oli suomen kieli, johon minulla on aina ollut ja on edelleenkin intohimoinen suhde. Tutkintooni kuului lisäksi opintoja puheviestinnästä, historiasta, kirjallisuudesta, yhteiskuntapolitiikasta ja kasvatustieteestä.


Mille työnantajalle työskentelet ja mitä tehtävänkuvasi sisältää?

Olen yrittäjä. Yritykseni Sanataika ky:n toimialaan kuuluvat (suomenkielisten tekstien) kielentarkistuspalvelut, käsikirjoitusten toimittaminen sekä kielikoulutus. Pääosa kieliasuntarkistukseen tulevista teksteistä on vankkaa virkakieltä tai tutkimuskieltä, ja niissä on yleensä runsaasti yksinkertaistamisen ja selkeyttämisen tarvetta. Toimitettavana on ollut eritasoisia käsikirjoituksia: harrastajamaisesti kirjoitetuista asiateksteistä suurten työryhmien raportteihin. Asiakkaina on monia julkisyhteisöjä (esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän ja Helsingin yliopisto, Niilo Mäki Instituutti) ja järjestöjä (mm. Työtehoseura, Kuuloliitto, Kansalaisfoorumi).

 
Miten päädyit nykyiseen työhösi?

Työskentelin opintojen aikana freelance-kieliasuntarkistajana muutamassa kustantamossa ja tein vuoden pestin kustannustoimittajana. Tuona aikana loin muutamia suhteita, joilla sain yritystoimintani käyntiin jo ennen valmistumistani. Ensimmäinen iso asiakas oli Opetushallitus. Työn laatu ja hyvin toiminut yhteistyö vanhojen asiakkaiden kanssa auttoivat yrittäjää eteenpäin.

 
Mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?

Kieliasuntarkistus ja kustannustoimitus on työtä ”tekstin sisällä”, uppoutumista käsillä olevaan tekstiin ja aihepiiriin. Työssä tarvitaan suurta kiinnostusta itse kielityöhön, kielen ilmiöihin ja ilmaisutapojen hiomiseen. Uusia taitovaatimuksia tuovat uudet asiakkaat, tekstien vaihtelevat aiheet ja muokkaustarpeen määrä.

Yrittäjän pitää pystyä myös markkinoimaan yrityksensä palveluita, ottamaan yhteyttä uusiin asiakkaisiin ja pitämään yllä yhteistyösuhteita; tässä on erityisiä haasteita aikana, jolloin julkista taloutta kiristetään määrätietoisesti ja suomalainen yritystoiminta hiipuu. Tavanomaiset tietotekniset taidot riittävät, ja paperityöt hoitaa tilitoimisto.


Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?

Yrittäjäksi ryhtymistä ei sinänsä kannata pelätä, jos mielessä on toimiala, jossa itse on tai voi jatkossa olla hyvä ja joka ei ole äärimmilleen kilpailtu. Ympärillä on hyvä olla tukiverkostoa. On kuitenkin pakko ottaa huomioon yleinen taloustilanne ja riski siitä, että hyvällekään palvelulle ei välttämättä löydy ostajia, joilla olisi rahaa. Tietoa ja apua yritystoiminnan aloittamiseen on tarjolla runsaasti,  mm. uusyrityskeskuksissa. Myös toisilta yrittäjiltä, yritysverkostoista, saa tukea ja neuvoja. Kielipalvelualalla yksin yrittäessä panostukseksi riittää usein tietokone ja toimiva nettiyhteys, joten aloituskustannukset eivät ole suuret.

Vaikkei olisikaan itse yrittäjä, on syytä ymmärtää, millaista on yrittäjämäinen työnteko: jokaisen työntekijän täytyy pystyä tekemään työtä ja tulosta vähintään oman palkkansa verran ja mieluusti vähän ylikin, jotta työpaikan tarjoava yritys pysyy pystyssä ja kaikilla on työtä.