03.03.2017

Monikulttuuristuva Suomi

Monikulttuuristuva Suomi


Nimikkeitä

 • monikulttuurisuustyön asiantuntija
 • monikulttuurisuustyön suunnittelija
 • monikulttuurisuuspedagogi
 • monikulttuurisuusopettaja
 • suomen kielen kouluttaja
 • S2-opettaja

Osaaminen

 • kielitaito
 • koulutus- ja ohjaustaidot
 • asiakkaan kouluttautumistarpeen (mm. kielitaitotason) arviointi ja kotoutumissuunnitelman laatiminen
 • yhteiskunnan toiminnan ja lainsäädännön tuntemus
 • hankeosaaminen
 • kouluhallinto


Tutkinto

 • kielet
 • S2 - ja monikulttuurisuusopinnot
 • Intercultural Communication
 • pedagogiset opinnot
 • erityispedagogiikka
 • etnologia
 • yhteiskuntatieteiden opinnot (esim. sosiaalityö, yhteiskuntapolitiikka)


 Työtehtävät

 • monikultuurisuuden ja kotoutumisen edistäminen
 • opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • moniammatillinen yhteistyö

Työnantajia

 • oppilaitokset, kielipalveluyritykset,
 • seurakunnat, kunnat, valtio
 • TE-toimistot, ELY-keskukset, Aluehallintovirastot
 • järjestöt (esim. SPR, Suomen pakolaisapu)

Lue työelämätarinoita