23.03.2018

Urasuunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Alla olevilla ohjeilla löydät tiesi työelämään.

Itsetuntemus

Urasuunnittelun voi aloittaa miettimällä millainen ihminen olet: millainen olet luonteeltasi, mikä kiinnostaa ja innostaa, mitä asioita arvostat elämässä nyt ja mitä ajattelet arvostavasi tulevaisuudessa. Sinun kannattaa kysyä itseltäsi, mitä haluat työltäsi. Esim. haluatko ehdottomasti käyttää työssäsi samoja tietoja ja taitoja mitä olet opiskellut, ovatko hyvä palkka tai esimiesasema sinulle tärkeitä, haluatko luovaan työhön vai pidätkö enemmän rutiineista? On hyvä pitää mielessä, että kaikkiin työpaikkoihin ei haeta ensisijaisesti ulospäinsuuntautunutta markkinamiestä/-naista, vaan erilaiset työtehtävät vaativat erilaisia temperamenttipiirteitä. Itsenäiselle ja tunnolliselle puurtajallekin on oma tilauksensa.

Seuraavilta sivustoilta löytyy testejä, jotka auttavat sinua arvioimaan itseäsi, lisäämään itsetuntemustasi, kuvailemaan taitojasi ja vahvuuksiasi ja antamaan esimerkkejä siitä, miten taitosi ja vahvuutesi ilmenevät eri tilanteissa.

Tietämys työmarkkinoista

Opiskelun aikana kannattaa kartuttaa tietämystään työtehtävistä, joissa viestintä-, kieli- ja kulttuuriasiantuntemusta tarvitaan. Laitos, alan ammattijärjestöt, TE-toimisto, yliopiston työelämäpalvelut sekä ainejärjestöt järjestävät työelämäaiheisia tapahtumia ja luentoja. Näissä tilaisuuksissa voi kuulla uratarinoita ja saada tietoa työelämän osaamistarpeista ja työnkuvista. Työmarkkinatietoutta voi lisätä myös yliopistojen sijoittumisseurantojen avulla. Näissä kartoitetaan valmistuneiden sijoittumista työelämään systemaattisesti yhden ja viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Voit tutustua verkkosivuilla oleviin uratarinoihin, joissa työelämään siirtyneet kertovat opinto- ja työllistymispolustaan ja työelämän tarpeista. Lisäksi kannattaa seurata työpaikkailmoituksia, sillä vaikka et olisikaan aikeissa hakea työtä, näet millaisiin tehtäviin ja millaisilla osaamisvaatimuksilla ihmisiä tällä hetkellä rekrytoidaan.

Sivuainevalinnat ja työelämässä vaadittavat taidot

Kun tietoisuus omista mieltymyksistä, taipumuksista ja työelämämahdollisuuksista on kasvanut, kiinnostava ammattikuva voi alkaa hahmottua ja sivuaineiden valinta tulla helpommaksi. Koska kieli- ja viestintätaidot ovat vain osa ammattitaitoa, oikeastaan useimmiten työväline, sivuaineilla on ratkaiseva merkitys työllistymisessä. Tutkintoon kannattaa valita taloustieteitä, yhteiskuntatieteitä tai vaikkapa oikeustiedettä. Oman yliopiston sivuainevalikoiman lisäksi kannattaa tutustua ainakin Jyväskylän ja muiden avoimien yliopistojen, Jyväskylän kesäyliopiston ja verkostoyliopistojen tarjontaan. Aineyhdistelmiä suunnitellessasi voit pohtia, kannattaako tähdätä monipuoliseen tutkintoon vai valita sisällöllisesti toisiaan hyvin tukevia aineita. Joskus hyvinkin epätyypilliseltä vaikuttava oppiainevalikoima saattaa muodostua valtiksi työmarkkinoilla.

Työharjoittelu on hyvä keino parantaa työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia. Mikä tahansa työ laajentaa osaamista, työelämätietoutta ja itsetuntemusta, mutta oman alan työ/harjoittelukokemus on hyvin arvostettua työmarkkinoilla.

Lisäksi useissa akateemisissa työtehtävissä vaaditaan tietotekniikka-, tiedonhaku- ja tiedonkäsittelytaitoja, luovuutta ja muutosvalmiutta.

Työnhaku

Työnhakutilanteessa sinun täytyy osata kertoa itsestäsi ja omasta osaamisestasi. Miksi työnantajan kannattaisi valita juuri sinut? Mitä osaamista sinulla on tarjota työnantajalle ja miten osaamisesi ilmenee tai on ilmennyt käytännössä? Henkilökohtaisista ominaisuuksista ja myös harrastuksista (esim. järjestötoiminta) kertominen on tärkeää, sillä usein ne luovat pohjan sellaiselle asiantuntijuudelle ja osaamiselle, jonka kehittämiseen sinulla on valmiuksia ja potentiaalia, mutta joka ei ole vielä sopivien työtehtävien puutteessa päässyt toteutumaan. Kansainvälisessä vaihdossa saadut kokemukset ja myös muu ulkomaan kokemus ovat tärkeitä esiintuotavia asioita työnhaussa. Työnantajat arvostavat kansainvälisen kokemuksen lisäksi muutosvalmiutta ja rohkeutta ottaa haasteita vastaan.

Olennainen osa työnhakua ovat hyvät työnhakudokumentit. Verkosta löytyy ohjeita hakemuksen ja ansioluettelon laadintaan, ja myös yliopiston ura- ja rekrytointipalvelu neuvoo niiden laadinnassa.

Opetussuunnitelmissa on kuvattu tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet. Kursseilla kehittyvät myös yleiset työelämävalmiudet. Opetussuunnitelmien kuvauksia voi käyttää apuna miettiessä omaa osaamistaan ja sen kuvaamista työnantajalle.

Suurin osa työpaikoista ei tule yleiseen hakuun vaan ne täytetään avointen hakemusten ja verkostojen kautta. Kannattaa siis seurata, mitä yhteiskunnasta ja yrityksistä kirjoitellaan mediassa, ja pitää mielessään vanhat työ- ja harjoittelupaikat ja niiden kautta saadut kontaktit, harrastus- ja järjestökäverit, opiskelijatoverit, sukulaiset, tuttavat, näiden tuttavat jne. Kysele ihmisiltä heidän työstään ja etsi aktiivisesti tietoa myös eri medioista.

Useat yritykset ilmoittelevat avoimista työpaikoista omilla sivuillaan, tai sivujen kautta voi jättää avoimen hakemuksen.

Työpaikkoja ilmoittavia sivustoja on useita. Voit löytää työ- ja harjoittelupaikkoja sekä projekti-/opinnäytetyötarjouksia mm. seuraavien sivustojen kautta:

Muita hyödyllisiä linkkejä