21.03.2018

Orientaatio-ohjelma kieli- ja viestintätieteiden laitoksen uusille opiskelijoille

Tilaisuuksien ja infojen tarkat sijainnit voit tarkistaa kampus-kartasta: http://www.jyu.fi/tiedotus/wwwkartat/maps/ . Jyväskylän yliopiston tiloja voi etsiä myös osoitteesta http://navi.jyu.fi/. Opintojen suunnittelu -opintojaksoon kuuluvat pakolliset tilaisuudet ja infot on merkitty tähdellä*. Opintojen suunnittelu -opintojakso on pakollinen kandidaatin tutkinnon suorittaville.

VIIKKO 35

Tiistai 29.8.2017
 • klo 11.00 (C 1): Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuus*
  • Ohjelmassa mm. dekaanin ja opintoasiainpäällikön tervehdys, opinto-ohjeita, tutkinto-oppaan ja esitteiden jako sekä lopuksi tutor-ryhmiin jakautuminen.
 • klo 14 - 18 (L 303): Kielten sivuainekokeita (ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia)
Keskiviikko 30.8.2017
 • klo 9.30 - 16.00 (Agora): Yliopiston avajaismessut uusille opiskelijoille
 • klo 9.40 - 11.00 (Ag Aud1): Alkuinfo humanistisen alan opiskelijoille*
  • Alkuinfossa esittäytyvät kirjasto, IT-palvelut, YTHS, yliopisto/korkeakoululiikunta, hyvikset, oppilaitospappi ja JYY.
 • klo 12.00 - 13.30: Oppiaineiden infoja*
  • englanti Agora Alfa
  • ruotsi AgD 211
  • venäjä S 303
  • suomi F 205
 • klo 14.00 - 15.30: Oppiaineiden infoja*
  • saksa F 105
  • romaaninen filologia S 303
  • äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutus F 205
 • klo 15.30 - 18.00: KampusPiknik uusille ja vanhoille opiskelijoille - musiikkia ja murkinaa Agoran nurmella Jyväsjärven rannalla
 • klo 18.00 - 20.00: Rehtorin vastaanotto uusille opiskelijoille Lounaispuistossa. Vastaanotto sisältää Semmareiden konsertin. Uusille opiskelijoille jaetaan tänne pääsyliput.
Torstai 31.8.2017
 • klo 9.00 - 11 (S 204): Journalistiikan oppiaineinfo*
 • klo 10.15 - 12 (Boombox M 106.1): Viestinnän oppiaineinfo*
 • klo 12.30 - 14 (L 209): Orientaatio opintojen suunnitteluun journalistiikan ja viestinnän opiskelijoille*
 • klo 10 - 12: Kielten tutkinto-ohjelmakohtaisia infoja*
  • monialaiset kieliasiantuntijat ja viittomakielen asiantuntijat (Ag Aud2)
  • kielten opettajankoulutus (Ag Alfa)
 • klo 13.00 (Boombox, Musica): Orientation meeting laitoksen kv-maisteriohjelmien uusille opiskelijoille (IMCO, ICC, APPLANG)
 • klo 13.00 - 13.30 (AgD 215.1): Kysy ruotsin sivuaineopiskelusta
 • klo 13.30 - 14 (AgD 215.1):  Kysy saksan sivuaineopiskelusta
 • klo 14 - 16: Suomalaisen viittomakielen oppiaineinfo F 106*

Kirjaston perehdyttämiskoulutukset* käynnistyvät. Tutorit varaavat. Perehdytys kirjaston luentosalissa (B 232) tunnin jaksoissa. Päivän ensimmäinen info alkaa klo 9.15 ja viimeinen klo 17.15 (paitsi pe 1.9. viimeinen info klo 15.15). Infoja pidetään to 31.8. - ke 6.9.

Per­jan­tai 1.9.2017
 • klo 8 - 12 (atk-luokat Agorassa ja Seminaarinmäellä): Ilmoittautumiset kielten perusopintojen opetusryhmiin Korpissa (tuutorit opastavat)

VIIKKO 36

Maanantai 4.9.2017
 • klo 9.00 - 10.00 (Ag Aud1): Opintotuki-info uusille opiskelijoille
 • opetus alkaa
Kes­ki­viik­ko 6.9.2017
 • klo 12 - 15: Yliopiston avajaisjuhlallisuudet
  • klo 12.00 - 13.00 (Lea Pulkkisen sali, Agora): Avajaishartaus
  • klo 13.00 - 15.00 (Ag Aud1): Yliopiston lukuvuoden avajaiset
  • illalla ylioppilaskunnan avajaisbileet
Perjantai 8.9.2017
 • klo 9.00 - 10.00 (M 103): Opintotuki-info uusille opiskelijoille
 • klo 12 - 14 (M 103): Tiedekunnan tieto- ja viestintätekniikan opintojen info*
  • Mitä tieto- ja viestintätekniikan opintoja sinun on hyvä ottaa opiskelun tueksi?

VIIKKO 37

Keskiviikko 13.9.2017
 • klo 14 - 16 (M 103): Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen infotilaisuus laitoksen uusille opiskelijoille*
Perjantai 15.9.2017
 • klo 12 - 14 (Ag Aud1): Kansainvälistymis- ja kieliopintoinfo*
  • Saat perustietoa kansainvälistymisestä ja vaihtoon lähtemisen mahdollisuuksista. Ota selvää tutkintoon kuuluvista kieliopinnoista: milloin ne kannattaa suorittaa ja mitä kaikkea kuuluukaan kielikeskuksen kurssitarjontaan.

VIIKKO 39

Perjantai 29.9.2017
 • klo 12 - 14 (M103): Opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista*

VIIKKO 40

Perjantai 6.10.2017
 • klo 12 - 14 (M103): Tiedekunnan työllistymisinfo*
  • Mihin humanistit ja yhteiskuntatieteilijät työllistyvät ja minkälaisilla tutkinnoilla?

 

Tiedekunnan infojen materiaalit löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta ja laitoksen infojen materiaalit laitoksen Opiskelu-sivuilta.