29.06.2018

Tietoa maisteriopintojen rakentumisesta maisteriohjelmasta aloittaville opiskelijoille

Opintojen rakentuminen suoraan journalistiikan maisteriohjelmaan valituilla opiskelijoilla

Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op

Journalistiikan täydentävät opinnot 23 - 35 op

Journalistiikan syventävät opinnot 80 op (sisältäen maisterintutkielman 40 op)

Vapaasti valittavat opinnot 5 - 17 op

Vapaasti valittavia opintoja tulee tehdä sen verran, että 120 opintopistettä tulee täyteen. Journalistiikan maisteriohjelman vapaasti valittavat opinnot voivat olla esimerkiksi

  • muiden alojen tai oppiaineiden opintoja

  • tieto- ja viestintäteknologian opintoja

  • erillisiä työelämätaitoja kehittäviä opintoja

  • valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja.

 
Maisterin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta, mikä tarkoittaa siis 60 opintopistettä vuodessa.

Tutustuthan ennen opintojesi alkua journalistiikan maisteriohjelman opetussuunnitelmaan, josta näet tarkemmin, millaisista opinnoista journalistiikan maisteriohjelma koostuu. Journalistiikan opetusohjelmasta puolestaan selviää, mitä opintoja kuluvana lukuvuonna on tarjolla ja milloin ne järjestetään.

Jyväskylän yliopistossa kursseille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä. Opetus käynnistyy viikolla 37 eli 10.9.2018 alkavalla viikolla. Syksyn kursseille sinun tulisi ilmoittautua Korpissa viimeistään orientaatioviikon 36 lopussa. Korppi-järjestelmään saat tarvittaessa opastusta tuutoreiltasi.

Ensimmäisen vuoden opinnot

Journalistiikan täydentävät opinnot

Journalistiikan täydentävät opinnot suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne ovat:

  • JOUA1000 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat 4 op (syksy 2018)
  • VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op (syksy 2018)
  • JOUA011 Uutisjournalismi 10 op (syksy 2018) tai JOUA1021 Uutisjournalismi, näyttösuoritus 4 - 5 op (syksy 2018)
  • JOUA012 Radiojournalismi 5 op (kevät 2019) tai JOUA1022 Radiojournalismi, näyttösuoritus 2 op (syksy 2018 tai kevät 2019)
  • JOUA013 Videojournalismi 5 op (kevät 2019) tai JOUA1023 Videojournalismi, näyttösuoritus 2 op (syksy 2018 tai kevät 2019)

Uutisjournalismin, radiojournalismin ja videojournalismin kurssien suoritustavoista sovitaan yliopistonopettaja Panu Uotilan kanssa. Sovi hänen kanssaan henkilökohtainen keskusteluaika viikolle 35 tai 36. Keskusteluajan voit sopia sähköpostilla (panu.uotila ät jyu.fi).

Lisäksi täydentäviin opintoihin kuuluu JOUA005 Harjoittelu 6 op. Harjoittelussa opiskelutapana on kolmen kuukauden kokopäivätyö journalistina tai sitä vastaava työkokemus, sekä siitä raportoiminen. Journalistiikan harjoitteluksi ei hyväksytä journalistista työtä, joka on kirjattu osaksi aiempia opintoja.

Muut ensimmäisen vuoden opinnot

Ensimmäisen vuoden ohjelmaasi voit valita myös joitain journalistiikan syventävien opintojen kursseja. Pakollinen syventävä kurssi JOUS1010 Viestintäyrittäjyys 5 op suositellaankin suoritettavaksi 1. vuoden keväällä. Voit myös mahdollisesti valita joitain journalistiikan erikoistumismoduulien kursseja, mutta jotkut niistä saattavat edellyttää, että uutisjournalismin, radiojournalismin ja videojournalismin kurssit on suoritettu. 

Lisäksi sinun on mahdollista valita ohjelmaasi vapaasti valittavia opintoja eli esimerkiksi muiden Jyväskylän yliopiston tarjoamien alojen opintoja. Näistä opinnoista kuulet lisää Orientaatio opintojen suunnitteluun -infossa torstaina 6.9.2018. Jyväskylän yliopiston kattavaan muiden alojen opintojen tarjontaan voit tutustua halutessasi jo etukäteen yliopiston valinnaisten opintojen portaalin kautta.

Mikäli sinulla on jo valmiiksi sellaisia yliopistotasoisia opintoja, jotka eivät ole osa aiempaa tutkintoasi, voit kysyä näiden opintojen hyväksilukumahdollisuuksista koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaalta.