08.11.2017

Onneksi olkoon uusi opiskelija!

Tervetuloa opiskelemaan kieli- ja viestintätieteiden laitokseen.


Opintojen käynnistyminen

Opintosi käynnistyvät tiistaina 29.8.2017 klo 11 tiedekunnan tervetulotilaisuudella. Kaikki opintojen alun tilaisuudet ja tapahtumat aika- ja paikkatietoineen löydät orientaatio-ohjelmasta:

Orientaatio-ohjelmassa mainitut tilaisuudet ja infot ovat osa opintojen suunnittelu -kurssia (kurssin nimi ja koodi vaihtelee oppiaineittain). Kurssiin kuuluu yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen järjestämien tilaisuuksien lisäksi oppiainekohtaisia ryhmätapaamisia, henkilökohtaista opinto-ohjausta sekä oman opiskelusuunnitelman (hops) laatiminen. Kurssi on pakollinen kandidaatintutkinnossa. Maisteriopinnoista suoraan aloittava opiskelija laatii hops-suunnitelman ja osallistuu hops-ohjaukseen, mutta muu orientaatio-ohjelma on vapaaehtoinen, vaikkakin lämpimästi suositeltava. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta saat heti opintojen alussa.

Oppiainekohtaista tietoa

Oman oppiaineesi/tutkinto-ohjelmasi linkin takaa löydät oppiainekohtaista tietoa:

Opinto-ohjaus ja opiskelijatuutorit

Yleistä opinto-ohjausta ja -neuvontaa tarjoavat koulutussuunnittelijat. He toimivat myös hops-ohjaajina.

Sinulle nimetään myös omaopettaja, joka tarjoaa ohjausta ryhmässä ja/tai henkilökohtaisesti .

Opintojesi alussa sinua opastaa, neuvoo, tukee ja auttaa myös opiskelijatuutori, joka on oppiaineesi vanhempi opiskelija. Opiskelijatuutorisi tapaat heti ti 29.8. Hän saattaa ottaa sinuun yhteyttä jo elokuun aikana tai voit itse ottaa yhteyttä häneen.

Laitoksen ja yliopiston ohjaustahoista voit lukea lisää laitoksen Opintojen ohjaus ja tuki -sivustolta.


Käytännön ohjeita

Yliopiston ohjeet uudelle opiskelijalle

Luethan tarkasti yliopiston ohjeet aloittaville opiskelijoille. Niissä kerrotaan mm. käyttäjätunnusten hakemisesta yliopiston tietojärjestelmiin sekä opiskelijakortin, opintotuen ja asunnon hakemisesta.

Uuden opiskelijan infopaketti

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen uuden opiskelijan infopaketti sisältää valikoitua tietoa opiskelusta ja opintojen suunnittelusta.