21.06.2018

Tietoa ensimmäisen vuoden opinnoista kandidaattiohjelmasta aloittaville opiskelijoille

Viestinnän opis­ke­li­joi­den en­sim­mäi­sen vuo­den opin­not kan­di­daat­tioh­jel­mas­ta aloit­ta­vil­le opis­ke­li­joil­le

Tutustuthan ennen opintojen alkua viestinnän kandidaattiohjelman opetussuunnitelmaan ja viestinnän maisteriohjelman opetussuunnitelmaan, joista näet, millaisista opintojaksoista viestinnän opintosi muodostuvat ja millaisia muita opintoja tutkintoihisi kuuluu. Opetussuunnitelmasta selviävät myös viestinnän opintojen suositusajoitukset. Viestinnän opetusohjelmasta puolestaan selviää, mitä opintoja kuluvana lukuvuonna on tarjolla ja milloin ne järjestetään.

Seuraaville syksyn kursseille sinun tulisi ilmoittautua Korpissa viimeistään ensimmäisen viikon 36 lopussa. Korppi-järjestelmää opit käyttämään tuutoreittesi opastuksella. Opetus käynnistyy viikolla 37 eli ma 10.9. alkaen.

 • VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op
 • VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
 • VIEP1012 Työelämän viestintä 5 op
 • VISA1010 Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen 5 op
 • VIEY010 Opintojen suunnittelu 1 op
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky 2 op (kurssi alkaa syksyllä ja jatkuu keväällä)

Lisäksi suositellaan seuraavaa kurssia:

 • HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1, 3 op

Seuraavat kurssit ovat ohjelmassasi keväällä ja niille voit ilmoittautua Korpissa loppuvuodesta:

 • VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op
 • VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit 5 op
 • VISA1011 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka 5 op
 • VISA1012 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä 5 op

Lisäksi sinun on mahdollista valita ohjelmaasi vapaasti valittavia opintoja eli esimerkiksi muiden Jyväskylän yliopiston tarjoamien alojen opintoja. Näistä opinnoista kuulet lisää Orientaatio opintojen suunnitteluun -infossa torstaina 6.9. Jyväskylän yliopiston kattavaan muiden alojen opintojen tarjontaan voit tutustua halutessasi jo etukäteen yliopiston valinnaisten opintojen portaalin kautta.

Kandidaatin tutkinnon (180 op) tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta ja maisterin tutkinnon (120 op) kaksi vuotta. Tämä tarkoittaa opintopisteinä noin 60 opintopistettä vuodessa.

Mikäli sinulla on jo valmiiksi sellaisia yliopistotasoisia opintoja, jotka eivät ole osa aiempaa tutkintoasi, voit kysyä näiden opintojen hyväksilukumahdollisuuksista koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaalta.