25.04.2017

Onneksi olkoon uusi opiskelija!

Tervetuloa opiskelemaan viestintätieteitä.

Opintojen käynnistyminen

Opintosi alkavat perehdytyksellä. Opintopolkusi käynnistyy torstaina 1.9.2016 klo 12.00 tiedekunnan tervetulotilaisuudella. Kaikki opintojen alun tilaisuudet ja tapahtumat aika- ja paikkatietoineen löydät orientaatio-ohjelmasta:

Orientaatio-ohjelmassa mainitut tilaisuudet ja infot ovat osa Opintojen suunnittelu -kurssia (1 opintopiste). Opintojen suunnittelu -kurssiin kuuluu myös henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen osallistuminen sekä oman opiskelusuunnitelman laatiminen.

Opintojen suunnittelu -kurssi on pakollinen kandidaatintutkinnossa eli infoihin ja tilaisuuksiin osallistuminen on pakollista kandidaattiopinnoista aloittaville. Maisteriopinnoista aloittavien ei tarvitse suorittaa kurssia, mutta infoja ja tilaisuuksia suositellaan painokkaasti kaikille uusille opiskelijoille. Kaikki opiskelijat osallistuvat kuitenkin hops-ohjaukseen ja tekevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta annetaan viestintätieteiden laitoksen tervetulo- ja infotilaisuudessa perjantaina 2.9.2016. Mikäli sinulla on jo tässä vaiheessa kysyttävää Opintojen suunnittelu -kurssin suorittamisesta, voit ottaa yhteyttä amanuenssi Sari Mäkikankaaseen.

Opinto-ohjaus ja opiskelijatuutorit

Viestintätieteiden opiskelijoille yleistä opinto-ohjausta ja -neuvontaa tarjoaa amanuenssi Sari Mäkikangas.

Lisäksi sinulle nimetään oma opettajaohjaaja, jota myös hops-ohjaajaksi tai omaopettajaksi kutsutaan.

Opintojesi alussa sinua opastavat, neuvovat, tukevat ja auttavat myös opiskelijatuutorit, jotka ovat oman pääaineesi vanhempia opiskelijoita. Journalistiikan opiskelijoiden tuutorit ovat Minna Markkanen ja Leeni Varis, puheviestinnän opiskelijoiden tuutorit Karoliina Henriksson ja Markus Puoskari, ja yhteisöviestinnän opiskelijoiden tuutorit Henri Hätönen ja Reetta Pesonen. 

Laitoksen ja yliopiston ohjaustahoista voit lukea lisää laitoksen Opintojen ohjaus ja tuki -sivustolta.

Oppiainekohtaista tietoa

Oman oppiaineesi linkin takaa löydät oppiaineesi tervetulotoivotuksen sekä tietoa syksyn opinnoista ja kursseista.

Käytännön ohjeita

Yliopiston ohjeet uudelle opiskelijalle

Luethan tarkasti myös yliopiston ohjeet aloittaville opiskelijoille. Niissä kerrotaan mm. käyttäjätunnusten hakemisesta yliopiston tietojärjestelmiin sekä opiskelijakortin, opintotuen ja asunnon hakemisesta.

Minkä verran lukuvuoden aikana tulee opiskella?

Kun tavoitteena on kandidaatin ja maisterin tutkinto viidessä vuodessa tai maisterintutkinto kahdessa vuodessa, opintopisteitä tulisi koota 60 vuodessa. Täten opintojen sujuvaksi etenemiseksi opintopisteitä olisi hyvä saada kasaan noin 55 - 60 opintopistettä vuodessa.

Opintotuen näkökulmasta opintopisteitä pitäisi kertyä vähintään 5,0 opintopistettä tukikuukautta kohti. Lisäksi opintotuessa on vähimmäissuoritusvaatimus 20 opintopistettä jokaiselta lukuvuodelta, jonka aikana on saanut opintotukea. Ajantasaiset tiedot opintotuesta löydät yliopiston oman opintotukiyksikön verkkosivuilta. Muistathan hakea opintotukea hyvissä ajoin!

Aiempien korkeakouluopintojen hyväksilukeminen

Mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja, jotka eivät vielä ole osa mitään toista tutkintoa, saat mitä luultavimmin nämä opinnot hyväksiluettua osaksi Jyväskylän yliopiston tutkintoa. Hyväksilukuasioista voit tulla juttelemaan "korvaavuusklinikalle", joka järjestetään heti viestintätieteiden laitoksen infotilaisuuden päätteeksi perjantaina 2.9. Ellet pääse paikalle kyseisenä aikana, voit myös sopia erillisen tapaamisen amanuenssi Sari Mäkikankaan kanssa. Pidäthän siis mukanasi näistä opinnoista kertovat todistuksesi ja/tai opintosuoritusotteesi. Mikäli sinulla on aiempia viestinnän alan opintoja, näiden osalta otathan mukaan myös kurssikuvaukset.

Mikäli sinulla on valmis aiempi korkeakoulututkinto ja olet tullut valituksi kandi + maisteri -koulutukseen, otathan asian esille joko korvaavuusklinikalla laitoksen infon 2.9. päätteeksi tai ottamalla yhteyttä amanuenssiin.