21.03.2018

Tietoa maisteriopintojen rakentumisesta maisteriohjelmasta aloittaville opiskelijoille

Opintojen rakentuminen suoraan maisteriohjelmaan valituilla opiskelijoilla

Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op
Viestinnän täydentävät opinnot 15 - 25 op
Viestinnän syventävät opinnot 80 op (sisältäen maisterintutkielman 40 op)
Vapaasti valittavat opinnot 15 - 25 op

Vapaasti valittavia opintoja tulee tehdä sen verran, että 120 opintopistettä tulee täyteen. Viestinnän maisteriohjelman vapaasti valittavat opinnot voivat olla esimerkiksi

  • muiden alojen tai oppiaineiden opintoja
  • tieto- ja viestintäteknologian opintoja
  • erillisiä työelämätaitoja kehittäviä opintoja
  • valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja.


Maisterin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta, mikä tarkoittaa siis 60 opintopistettä vuodessa.

Tutustuthan ennen opintojesi alkua viestinnän maisteriohjelman opetussuunnitelmaan, josta näet tarkemmin, millaisista opinnoista viestinnän maisteriohjelma koostuu. Viestinnän opetusohjelmasta puolestaan selviää, mitä opintoja kuluvana lukuvuonna on tarjolla ja milloin ne järjestetään.

Jyväskylän yliopistossa kursseille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä. Opetus käynnistyy viikolla 36. Syksyn kursseille sinun tulisi ilmoittautua Korpissa viimeistään viikon 35 lopussa. Korppi-järjestelmän käyttöön saat tarvittaessa opastusta tuutoreiltasi.

Ensimmäisen vuoden opinnot

Viestinnän täydentävät opinnot

Viestinnän täydentävät opinnot suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne ovat:

VISA1013 Vuorovaikutuksen teoriaperusta 5 op (syksy 2017)
VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op (syksy 2017)
VISA1005 Täydentävä tutkimusseminaari 5 op (syksy 2017 - kevät 2018)

Mah­dol­li­set muut täy­dentä­vät opin­not

VISA1011 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka 5 op (kevät 2018)
VISA1012 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä 5 op (kevät 2018)

Lopullisesti täydentävät opinnot vahvistuvat henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa omaopettajan kanssa heti opintojen alussa.

Muut en­sim­mäi­sen vuo­den opin­not

Lisäksi voit valita ohjelmaasi viestinnän syventävien opintojen opintojaksoja opetussuunnitelmasta löytyvien suositusajoitusten mukaisesti.

Voit myös ottaa vapaasti valittavia opintoja eli esimerkiksi muiden Jyväskylän yliopiston tarjoamien alojen opintoja. Näistä opinnoista kuulet lisää Orientaatio opintojen suunnitteluun -infossa torstaina 31.8. Jyväskylän yliopiston kattavaan muiden alojen opintojen tarjontaan voit tutustua halutessasi jo etukäteen yliopiston valinnaisten opintojen portaalin kautta.

Mikäli sinulla on jo valmiiksi sellaisia yliopistotasoisia opintoja, jotka eivät ole osa aiempaa tutkintoasi, voit kysyä näiden opintojen hyväksilukumahdollisuuksista koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaalta.