Tutkimus

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella tehtävä tutkimus keskittyy kielen ja viestinnän rooliin muuttuvassa yhteiskunnassa.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella tehtävä tutkimus keskittyy kielen ja viestinnän rooliin muuttuvassa yhteiskunnassa. Tutkimuksemme edistää soveltavan kielentutkimuksen painoalaa RECLAS-profilointihankkeessa (yhteistyö Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen kanssa).

Tutkimuksemme painoalueita ovat

  • Diskurssit, osallisuus ja liikkuvuus monikielisessä ja -kulttuurisessa maailmassa
  • Kielen oppiminen ja opettaminen muuttuvissa oppimisympäristöissä
  • Vuorovaikutus ja media verkottuneessa viestintäympäristössä.

Nousevia tutkimusalojamme ovat

  • Kieli- ja viestintäasiantuntijuus muuttuvassa työelämässä
  • Oppia ikä kaikki: Oppiminen, osallisuus ja elämänkaari
  • Sananvastuu yhteiskunnallisissa kriiseissä

Lisätietoa laitoksen käynnissä olevista että menneistä tutkimushankkeista, jatko-opinnoista sekä muista tutkimukseen liittyvistä asioista löydät sivupalkin valikoista.