02.04.2019

Tutkimushankkeet

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tutkimushankkeet

Alla olevista linkeistä löydät tietoa kieli- ja viestintätieteiden laitoksen käynnissä olevista ja jo päättyneistä tutkimushankkeista. Hankkeiden omiin sivuihin tutustumalla saat kuvan siitä, millaista monialaista tutkimusta laitoksessa tehdään.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet (ulkopuolinen rahoitus)

Hanke
Hankkeen kesto
Rahoittaja
Media Work 2030 2019 - 2021 Helsingin Sanomain Säätiö
Social Media and Boundary Management in Global Work (GloBound) 2019 - 2021 Työsuojelurahasto
Paradoxes and Tensions of Employee’s Knowledge Sharing on Social Media (PARIS) 2018 - 2022 Suomen Akatemia
Incidental Media Consumption 2018 - 2019 Helsingin Sanomain Säätiö
SOMEDIA – Innovation work and enterprise social media (ESM) in Finnish media organizations 2018 - 2019 Media-alan tutkimussäätiö
What’s in the App? Digitally-mediated communication within contemporary multilingual families across time and space (WhatsInApp) 2018 - 2022 Suomen Akatemia
Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta vahvistamassa: sanomalehtien Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajana (LUOTSIVA) 2017 - 2018 Viestintäalan tutkimussäätiö
Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa 2017 - 2018 Viestintäalan tutkimussäätiö
Englanninkielisen journalismin-tutkimuksen uutispalvelun viimeistely: Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka (JRN3) 2017 Helsingin Sanomain Säätiö
Kohtaamisen diskurssit. Kieli ja vuorovaikutus työn murroksessa. 2017 Suomen Kulttuurirahasto
Muistoihin kaivertuneet tilat 2017 - 2020 Koneen Säätiö
Engaging in disciplinary thinking: historical literacy practices in Finnish general upper secondary schools. 2016 - 2020 Suomen Akatemia
Cold Rush: Dynamics of language and identity in expanding Arctic economics 2016 - 2020 Suomen Akatemia
Elämyksellisiä palveluita virtuaalitodellisuudessa (VIRJOX) 2016 - 2018 Tekes, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto
Datajournalismin mahdollisuudet mobiilistuvassa mediaympäristössä 2016 - 2017 Helsingin Sanomain Säätiö
Vertailusta voimaa 2016 - 2017 Koneen Säätiö
Teatteri toipumisen välineenä (THEATRE) 2016 - Suomen Akatemia
FOKUS: Fokus på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk 2015 - 2019 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Jotta olisi: Paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien kotiaiheisesta draamaprojektista 2015 - 2017 Suomen Akatemia
Menneisyyden tulkintojen äärellä - tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista 2015 - 2017 Koneen Säätiö
The construction of knowledge and competencies in classroom interaction 2014 - 2017 Suomen Akatemia
ProGram: Aspects of the Grammar and Prosody of Finnish Sign Language 2013 - 2018 Suomen Akatemia
Child2ling 2013 - 2017 Suomen Akatemia
Tralmar: Transmission of Knowledge in the Late Middle Ages and the Renaissance 2013 - 2017 Suomen Akatemia
Tvåspråkig pedagogik vid en finskspråkig daghemsavdelning 2013 - 2016 Svenska kulturfonden

Muut tutkimushankkeet

Päättyneet hankkeet