04.01.2017

Datajournalismin mahdollisuudet mobiilistuvassa mediaympäristössä - tutkimus- ja kehityshanke

Vastuulliset tutkijat: FT Turo Uskali (JY) ja  YTT Ari Heinonen (TaY)

Hankkeen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Hankkeen kesto: 2016 - 2017

Hankekuvaus:

Tämän tutkimus- ja koulutushankkeen päätarkoituksena on nostaa kotimainen datajournalismi kansainväliselle tasolle. Ensimmäisessä osiossa keskitytään datajournalismin kannalta tärkeään ja uuteen haasteeseen: miten suuriin data-aineistoihin pohjautuva näyttävän visuaalinen ja interaktiivinen journalistinen kerronta voidaan parhaiten sovittaa älypuhelinten pieniin kuvaruutuihin.  Tutkimus- ja kehityshankkeen toisessa osiossa pureudutaan datajournalismin koulutushaasteeseen. Tavoitteena on kehittää datajournalismin kotimaista opetusta vastaamaan laajasti toimitusten tarpeita. Mobiilin datajournalismin haasteet (MoDaJo) -tutkimus- ja koulutushanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen ja Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikön yhteistyönä.

Lisätietoa hankkeen etenemisestä:

Turo Uskali
turo.i.uskali@jyu.fi
Puh. 040 548 8448

Esa Sirkkunen
Esa.Sirkkunen@uta.fi
Puh. 040 768 0323

Blogi: http://dajoresearch.blogspot.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/498284983562174/
Twitter: #MoDaJo