20.06.2017

Dissertations and student theses in pronunciation learning and teaching

Dissertations

  • Henna Heinonen: Suomenkielisten abiturienttien ruotsin kielen ääntäminen (Applied linguistics)
  • Maria Kautonen: Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska på olika färdighetsnivåer (Swedish language)

 

Student theses (master's theses)

  • Heidi Hertteli: Inlärning av svenska vokaler hos finskspråkiga universitetsstudenter med svenska som S2. 2015. PDF.
  • Pauliina Härkönen & Katja Markkanen: Uttalsundervisning på gymnasiet med fokus på svenska och engelska uttalsvarianter. 2016. PDF.
  • Paula Oksanen: "The key is awareness rather than repetition" : a multisensory pronunciation teaching intervention in a Finnish EFL context. 2016.  PDF.
  • Anna-Mari Kokkonen: Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av svenska och tyska frikativor. 2016. PDF.
  • Ossi Kaski: Prosodisk utveckling hos avancerade finska inlärare av rikssvenska. 2017. PDF.