19.05.2019

Events

Upcoming events

  • Maria Kautonen will defend her PhD Thesis 'Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska i fritt tal på olika färdighetsnivåer' on Friday 7th of June 12.00 (Seminaarinmäki, Musica 103)

Past events