23.03.2017

Ohjelma

Fonetiikan päivien ohjelma alkaa perjantaina 24.3.2017 ilmoittautumisen jälkeen alkusanoilla klo 10.00 ja loppuu lauantaina 25.3.2017 klo 15.30. Tapahtumapaikkana on sali L302 (Liikunta-rakennus, 3. krs) Seminaarinmäen kampuksella (osoite Keskussairaalantie 4). Päivien ohjelma on alla (päivitetty 16.3.2017). PDF-version ohjelmasta löydät täältä.

Esitelmien ja postereiden abstraktit löytyvät täältä. Huom. Abstraktivihko julkaistaan vain sähköisenä nettisivuilla eikä jaeta osallistujille paperisena.

 
Perjantai 24.3.  
 
9:15        Ilmoittautuminen alkaa (L302 salin edusta)
 
10:00     XXXI Fonetiikan päivien avaussanat (L 302)                            
10:15–11:45        Sessio 1: Puheen havaitseminen (PJ Hannele Dufva)                 
10:15     Sofoklis Kakouros, Nelli Salminen & Okko Räsänen: Aivosähkökäyrätutkimus prosodian ennustettavuuden vaikutuksista lausepainon 
               havaitsemiseen  
10:45    Katrin Leppik: Estonian vowels in Spanish L1 production and perception
11:15     Michael O'Dell & Tommi Nieminen: Puhenopeus ja švaa tavun havaitsemisessa
 
11:45–13:00        Lounas (omakustanteinen)  
 
13:00–15:00        Sessio 2: Ääntämisen oppiminen (PJ Pekka Lintunen)                  
13:00     Mikko Kuronen, Elina Tergujeff, Henna Heinonen & Maria Kautonen: Ruotsi toisena kielenä: prosodian kehittyminen ja puheen ymmärrettävyys
13:30     Maija S. Peltola & Kimmo U. Peltola: Vieraan kielen äänteiden oppiminen – neuraalinen ja behavioraalinen oppiminen ovat eri asiat
14:00     Tomi Rautaoja, Kimmo U. Peltola, Paavo Alku & Maija S. Peltola : Vieraan kielen äänteiden harjoittaminen erikielisillä aikuisoppijoilla
14:30     Päivi Virkkunen & Eija Aho: Itsenäisen harjoittelun vaikutus suomen ääntämisen oppimiseen  somalinkielisillä S2-oppijoilla  
 
15:00     Kahvit (L yläaula, 3. krs)                                                                                               
 
15:00–16:00        Posterisessio (L yläaula, 3. krs)                                                    
Liis Ermus: The variation in the realisation of short plosives in Estonian
Satu Hopponen: Siistejä vokaalinelikulmioita
Katja Immonen & Maija S. Peltola: Englannin kieliluokalla opiskelun vaikutus kuudesluokkalaisten lasten englannin vokaalien tuottoon
Seppo Enarvi & Mikko Kurimo: DSPCON - suuren puheaineiston kerääminen puhekielen puheentunnistimen kehittämiseksi
Reima Karhila, Heini Kallio, Erik Lindroos, Raili Hilden, Andre Mansikkaniemi & Mikko Kurimo: Suuren puheaineiston kerääminen suullisen kielitaidon arvioinnin kehittämiseksi
Einar Meister & Lya Meister: Evaluation of automatic speech segmentation and alignment tools for Estonian
Kimmo U. Peltola, Valerie Hazan, Laura Bosch, Paavo Alku & Maija S. Peltola: Äidinkielen vaikutus vieraan kielen äänteen tuottamisen oppimiseen – brittienglanti vs. espanja-katalaani
Iina Salminen: Suomenkielisten venäjänoppijoiden s-äänteiden omaksumisvaikeuksia selättämässä
Antti Saloranta, Paavo Alku & Maija S. Peltola: Vokaalien pituuskontrastin oppiminen kuuntele ja toista -harjoittelulla
Henna Tamminen, Tomi Rautaoja & Maija S. Peltola: Kaksikieliset erilaisissa tuottokonteksteissa  
 
16:00–17:30        Sessio 3: Arviointi ja palaute (PJ Elina Tergujeff)                    
16:00     Pekka Lintunen, Aleksi Mäkilähde & Pauliina Peltonen: Havaintoja englannin yliopisto-opiskelijoiden suhtautumisesta ääntämispalautteeseen
16:30     Mia Halonen, Tuija Hirvelä & Reeta Neittaanmäki: Ääntämisen vaikutus suullisen kielitaidon arviointiin Yleisissä kielitutkinnoissa
17:00     Heini Kallio: Taukojen merkitys L2-puheen taitotason arvioinnissa  
 
19:00–23:00        Illallinen, Ravintola Harmooni (Väinönkatu 1, sisäänkäynti Hannikaisenkadun puolelta)    
 
 
Lauantai 25.3.  
 
9:30–10:30          Sessio 4: Varhainen kielenoppiminen ja puheen sujuvuus (PJ Maija Peltola) (L 302)               
9:30       Okko Räsänen: Katsaus varhaisen kielenoppimisen laskennalliseen mallinnukseen  
10:00     Nelly Penttilä, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka & Raymond Kent: Puheen sujuvuuden kuulonvarainen arviointi
 
10:30–10:45        Kahvitauko                                                                            
 
10:45–12:15        Sessio 5: Akustiikkaa ja artikulaatiota 1 (PJ Michael O’Dell)        
10:45     Pire Teras: Phonetic variation of intervocalic /h/ in Estonian
11:15     Helen Türk, Pärtel Lippus & Juraj Šimko : Articulatory correlates of Estonian quantity contrast
11:45     Anton Malmi, Einar Meister & Pärtel Lippus: The effect of the artificial palate on the acoustics of speech  
 
12:15–13:15        Lounas (omakustanteinen)  
 
13:15–15:15        Sessio 6: Akustiikkaa ja artikulaatiota 2 (PJ Martti Vainio)  
13:15     Einar Meister, Stefan Werner & Anton Malmi: Estonian intervocalic palatalized and non-palatalized consonants: an EPG study
13:45     Pertti Palo, Juraj Simko & Mona Lehtinen: Effect of Phonetic Onset on Acoustic and articulatory Speech Reaction Times Studied with Electromagnetic Articulography (EMA)
14:15     Elisa Reunanen, Antti Saloranta, Alan Wrench & Maija S. Peltola: Suomen kielen vokaaliartikulaation kuvaus ultraäänellä
14:45     Lauri Tavi: Hädänalaisen äänen akustisia korrelaatteja vokaalimittauksin  
 
15:15–15:30        XXXI Fonetiikan päivien loppusanat