31.01.2017

Data

 

Typ av talmaterial

Informanter

Forskninsfrågor

Metoder

1.       Imitation av talsatser (endast S2-uttal)

Gruppen har material från ryskspråkiga som imiterar finska. Det som samlas in är:

  • svenska S1-talare som imiterar finska, ryska och engelska
  • finska S1-talare som imiterar svenska
  • engelska S1-talare som imiterar svenska

Informanter med olika färdigheter i uttal

 

 

 

Kvantitet och intonation

Segmentella företeelser

Akustiska och auditiva studier, statistiska metoder  (de sistnämnda tillämpas alltid i projektet om det är möjligt)

2.       Material från de allmänna språkexamina (endast S2-uttal)

  • fritt tal

Vuxna inlärare med olika grader av språkförmåga

Prosodi: intonation, rytm och flyt

Akustiska och auditiva studier

3. Material som samlas in vid Inst. för språk vid JU

Detta material är delvis insamlat, men ska kompletteras:

  • uppläsning av talsatser och en text
  • didaktiskt material

 

Univ.studenter

 

 

 

Prosodi och segmentella företeelser

Akustiska och auditiva studier

Undervisningsexperiment för att testa effekter av didaktiska metoder; det inlärda testas efter genomgången utbildning

Inlärarnas intryck och upplevelser av de didaktiska metoderna kartläggs genom intervjuer