31.01.2017

Tutkimuskuvaus

Tässä soveltavan teatterin ja etnografian keinoja hyödyntävässä tutkimusprojektissa toteutetaan nuorten (18–35-vuotiaiden) suomalaisten tuetusti asuvien mielenterveyskuntoutujien kanssa koti-aiheinen draamaprojekti. Projektissa nuoret tutkivat soveltavan draaman ja teatterin avulla kodin merkityksiä ja rakentavat sen ympärille taiteellisen esityksen yhdessä ammattiohjaajan ja tutkijan kanssa. Esityksen valmistumista seurataan suunnittelusta sen esittämiseen kansainvälisellä kodittomien teatterifestivaalilla.

Tutkija osallistuu toteutetaan etnografisena tutkimuksena, joka mahdollistaa perehtymisen tutkimusyhteisöön ja luovan työn prosesseihin niiden tapahtumakontekstissa. Siinä tarkastellaan merkityksiä, joita nuoret kodille antavat ja prosessia, jossa nämä merkitykset syntyvät.

Ryhmäprojekti mahdollistaa tarttumisen niihin prosesseihin, joissa oletukset maailmasta, yleisöstä ja kokemuksen kommunikoitavuudesta syntyvät. Yhdistämällä fenomenologista lähestymistapaa kotia, mielenterveyttä ja psykiatrista hoitoa käsittelevien diskursiivisten reunaehtojen tarkasteluun tuodaan esille myös kodin ja sairauden kokemusten ruumiillisia, materiaalisia ja moniaistisia puolia.

Projektin toteuttamisen yhteiskuntarakenteellisina reunaehtoina ovat suomalainen mielenterveyskuntoutusjärjestelmä ja kuntoutus- ja asumisyksikkö, jonka osana nuoret toimivat. Taiteellisen toteutuksen kehyksenä toimii mm. kansainvälinen kodittomien teatterifestivaali, jolle esitys valmistetaan.

Projekti toimii pilottina eri taidemuotojen avulla toteutettaville koti-projekteille, joissa taiteen avulla tutkimisen metodia kehitetään. Draamapilotin pohjalta luodaan myös forum-teatterin yleisöä osallistavaa toimintatapaa hyödyntävä esitys, jota voidaan kierrättää eri yhteisöissä.

Vastuullinen tutkija: FT Saara Jäntti, Kielten ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Avainsanat: koti, mielenterveyskuntoutujat, draama, ruumiillisuus, kiinnittyminen