04.04.2019

Journalistit lobbauksen kohteena

Journalistit lobbauksen kohteena on Media-alan tutkimussäätiön rahoittama tutkimushanke, jonka toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen journalistiikka-oppiaineen tutkijat.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää, kuinka suomalaista mediaan käytetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kuinka toimittajiin kohdistetaan vaikuttajaviestintää. Tutkimushankkeen aineistoa kerätään suomalaisilta mediataloilta sekä viestintäkonsulteilta. Hankkeen aineistoa käytetään akateemisen tutkimukseen sekä toimituksille luotavaan vaikuttajaviestinnän ohjeistukseen.

Hankkeesta mediassa:
Kaleva 4.4.2019: Vaalit lisäävät toimittajiin kohdistuvaa vaikuttamista
Päivän Lehti 3.4.2019: Poliittiset lobbaajat vaikuttavat mediaan 
Helsingin Sanomat 15.3.2019: Toimittajiin pyritään vaikuttamaan entistä voimakkaammin

Jyväskylän yliopisto 3.4.2019: Lob­ba­rit käyt­tä­vät toi­mit­ta­jia po­liit­ti­sen pää­tök­sen­teon vä­li­kap­pa­lei­na