24.07.2018

Tutkimusryhmä

Hankkeen vetäjä: Professori Minna-Riitta Luukka

Post doc –tutkijat:

  • FT Sari Sulkunen (kieli- ja viestintätieteiden laitos)
  • FT Johanna Saario (kielikeskus)
  • KT Anna Veijola (opettajankoulutuslaitos)
  • FT, dos. Simo Mikkonen (historian ja etnologian laitos)

Tohtorikoulutettavat:

  • FM Hilkka Paldanius (kielten laitos)
  • FM Ida Vesterinen (historian ja etnologian laitos)