19.12.2017

Artikkeleita, esitelmiä ja opinnäytteitä

Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -tutkimushanke (InViTe)

Artikkeleita

Hedman, E. & Valo, M. (2015). Communication challenges facing management teams. Leadership & Organization Development Journal, 36 (8), 1012–1024.

Horila, T. (2015). Tiimi vuorovaikutusosaajana. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2014: Työn monet muodot (s. 16–30). Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 6/2015. Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus.

Horila, T. & Valo, M. (2016). Yhteinen vuorovaikutusosaaminen tiimissä. Prologi – Puheviestinnän vuosikirja 2016. Jyväskylä: Prologos ry.

Lahti, M. (2015). Sharing cultural knowledge at work: A study of chat interactions of an internationally dispersed team. Language and Intercultural Communication, 15 (4), 513–532.

Laitinen, K. & Valo, M. (2016). Tunneilmaisu virtuaalitiimien tapaamisissa. Prologi – Puheviestinnän vuosikirja 2016. Jyväskylä: Prologos ry. 

Olbertz-Siitonen,  M. (2011). Funktionen Turn-interner Äußerungsstarts in zielorientierten Gesprächen. Teoksessa W. Bonner & E. Reuter (toim.),  Umbrüche in der Germanistik. Ausgewählte Beiträge der Finnischen Germanistentagung 2009 (s. 115-125). Finnische Beiträge zur Germanistik (26). Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang.

Olbertz-Siitonen, M. (2016): Transmission delay in technology-mediated interaction at work. PsychNology Journal 13 (2–3), 203–234.

Olbertz-Siitonen, M. (2014). Virtuelle Arbeitsbesprechungen als (sprechwissenschaftlicher) Untersuchungsgegenstand. Teoksessa Bose, I. & Neuber, B. (toim.), Sprechwissenschaft: Bestand, Prognose, Perspektive (s. 235-245). Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Raappana, M. & Valo, M. (2012). Tiimin sisäisen vuorovaikutuksen merkitys tiimin tuloksellisuudessa – katsaus 2000-luvun tutkimuskirjallisuuteen. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2011: Suomalainen työelämän eurooppalaisessa vertailussa (s. 239–252). Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 3/2012. Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus.

Raappana, M. & Valo, M. (2014). Tiimit muuttuvassa työelämässä. Työelämän tutkimus 12 (1), 23-40.

Raappana, M., & Valo, M. (2015). Vuorovaikutustehtävät virtuaalitiimien tapaamisissa. Prologi – Puheviestinnän vuosikirja 2015. Jyväskylä: Prologos ry. 

Siitonen, M., & Olbertz-Siitonen, M. (2013). I am right here with you: Constructing presence in distributed teams. In AcademicMindTrek '13: Proceedings of International Conference on Making Sense of Converging Media (s. 11-16). New York, NY: ACM Press.

Valkonen, T. & Laapotti, T. (2011). Katsaus ryhmän vuorovaikutuksen analysointimenetelmiin. Prologi – Puheviestinnän vuosikirja 2011. Jyväskylä: Prologos ry.

Valo, M. (2011). Technologically-mediated communication in working life: A rich area for both basic and applied research. Baltic Rim Economies Quarterly Review, n:o 5, p. 45.

Valo, M. (toim. 2012). Special Issue: Mobile interpersonal communication. Interactions: Studies in Communication & Culture, 3 (1).

Valo, M. (2012). What is mobile interpersonal communication? Editorial to the guest-edited issue of Interactions: Studies in Communication & Culture, 3 (1), 3–7.

Valo, M. & Antikainen, E. (2013). Flow'n kokeminen työtiimissä. Premissi 8 (3), 52-58.

Esitelmiä

Horila, T. & Siitonen. M. (2016). Shared leadership in virtual teaming: Temporality and emergence. 6th European Communication Conference (ECC), Prague. 

Horila, T. & Siitonen, M. (2016). Tiimien jaetun johtajuuden muotoutuminen ajassa. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät, Tampere.

Horila, T. & Valo, M. (2014). Shared communication competence in face-to-face and virtual teams. National Communication Association Convention, Chicago.

Horila, T. & Valo, M. (2014). Yhteinen vuorovaikutusosaaminen työelämän tiimeissä. Puheviestinnän päivät, Jyväskylä.

Lahti, M. (2014). “Do Russians use YouTube?”: Cultural know-how in instant messaging conversations of a global virtual team. National Communication Association Convention, Chicago.

Lahti, M. (2014). Sharing cultural knowledge at work - A study of chat interactions of an internationally dispersed team. Puheviestinnän päivät, Jyväskylä.

Lahti, M. & Valo, M. (2011). Relational development in the intercultural workplace: Experiences from a Finnish-Polish context. National Communication Association Convention, New Orleans.

Laitinen, K. & Valo, M. (2016). Emotional display in virtual team meetings. 6th European Communication Conference (ECC), Prague. 

Laitinen, K. & Valo, M. (2016). Tiimiin ja tiimityöhön kohdistuvat tunneilmaukset virtuaalitiimeissä. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät, Tampere.

Olbertz-Siitonen, M. (2013). Embodied actions in distributed meetings: The practice of virtual pointing". IIEMCA: Technologies and Techniques, Waterloo, Kanada.

Olbertz-Siitonen, M. (2013). Technology-use directed repair sequences in computer mediated work meetings. Keskusteluntutkimuksen päivät, Tampere.

Olbertz-Siitonen, M. (2013). Virtuelle Arbeitsbesprechungen als sprechwissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand. Jubiläumstagung ”Sprechwissenschaft: Bestand, Prognose, Perspektive”, Halle, Saksa.

Olbertz-Siitonen, M. (2014). Overlap and gap in computer-mediated work meetings – Turn-taking and delay. ICCA-14, Los Angeles, USA.

Olbertz-Siitonen, M. (2014). Practices of displaying and treating acoustic trouble in remote work meetings: a preference for blaming technology first? National Communication Association Convention, Chicago.

Olbertz-Siitonen, M. (2014). Sequential disarray in technology-mediated institutional talk. Puheviestinnän päivät, Jyväskylä.

Olbertz-Siitonen, M. (2014). Utilizing Conversation Analysis in the study of technology-mediated work interaction. Puheviestinnän päivät, Jyväskylä.

Olbertz-Siitonen, M., Siitonen, M. & Valo, M. (2013):  Using naturally occurring data in the study of virtual teamwork in working life. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere.

Raappana, M. (2012). Team members’ experiences and perceptions of changes in team communication in Finnish working life. Viestinnän tutkimuksen päivät, Jyväskylä.

Raappana, M. (2016). Virtual team efficacy assessment. 6th European Communication Conference (ECC), Prague. 

Raappana, M. & Valo, M. (2011). Tuloksellisuus työelämän tiimeissä – kriittistä analyysia tiimien vuorovaikutuksen tutkimuksista. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere.

Raappana, M. & Valo, M. (2012). Virtual teams in working life: Observations from a group communication perspective. 4th European Communication Conference (ECC), Istanbul.

Raappana, M. & Valo, M. (2014). Tehtävät ja niihin liittyvät vuorovaikutuskaavat virtuaalitiimin tapaamisissa. Puheviestinnän päivät, Jyväskylä.

Raappana, M. & Valo, M. (2014). Tasks in virtual team meetings. National Communication Association Convention, Chicago.

Siitonen, M. (2011). Research on intercultural groups online – Tradition versus new approaches. Nordic Network for Intercultural Communication (NIC) Symposium, Helsinki.

Siitonen, M. (2012). Social interaction in distributed groups and teams in working life. Työryhmä, Viestinnän tutkimuksen päivät, Jyväskylä.

Siitonen, M. (2014). Jaettu johtaminen työelämän hajautetuissa tiimeissä. Puheviestinnän päivät, Jyväskylä.

Siitonen, M. (2014). Shared leadership in virtual teaming. National Communication Association Convention, Chicago.

Siitonen, M. & Rouhiainen-Neunhäuserer, M. (2012). Will You Let Me Lead You? Changing Expectations of Leadership Communication in Distributed Collaboration. 4th European Communication Conference (ECC), Istanbul.

Siitonen, M. & Olbertz-Siitonen, M. (2013). I’m right here with you – Constructing presence in distributed teams. Academic MindTrek, Tampere.

Opinnäytteitä

Aira, A. (2012). Toimiva yhteistyö: työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot. Puheviestinnän väitöskirja.

Antikainen, E. (2012). Flown kokeminen työelämän tiimeissä. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma.

Kajaste, E. (2013). Audiokokous työelämän vuorovaikutustilanteena. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma.

Krapu, R. (2013). Roolit hajautettujen tiimien verkkokokouksissa. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma.

Laapotti, T. (2011).  Ryhmän vuorovaikutuksen havainnointiin perustuvat analyysimenetelmät. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma.

Laitinen, K. (2015). Vuorovaikutusteknologialle annetut merkitykset tiimien virtuaalitapaamisissa. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma.

Lindqvist, J. (2013). Virtuaalitiimien vuorovaikutuksen tutkimus: kirjallisuuskatsaus 2000–2010. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma.