12.10.2018

Marginaalista osallisuuteen – syrjäytymistä ehkäisevä viranomaisviestintä (MargO)

Nimetön.png

Hankkeen vastuullinen tutkija: yliopistonlehtori, FT Leena Mikkola

Hankkeen tutkijat:

yliopistonopettaja, FT Laura Asunta (JSBE)
tohtoriopiskelija, FM Hanna Nykänen

Hanke alkanut: 2017

Hankkeen rahoitus: Hankkeen käynnistämistä on tukenut Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry

Asiasanat: identiteetin viestintäteoria, organisaatioviestintä, osallisuus, relationaalinen dialektiikka, toiseus, työyhteisö, viestintä, vuorovaikutus, vuorovaikutussuhteet