01.10.2018

Julkaisut ja esitelmät

Julkaisut

Nykänen, H., Mikkola, L. & Asunta, L. 2018. Sosiaalipalveluiden työntekijöiden ja vammaisten asiakkaiden vuorovaikutuksen diskurssit sosiaalisessa mediassa. Janus 26(3), 208-227. 

Esitelmät

Nykänen, H. 2018. Relationaaliset jännitteet sosiaalialan asiakastyössä. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät. Jyväskylä 27.-28.9.2018.

Asunta, L. & Laajalahti, A. 2018. Asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden odotuksia ja käsityksiä palveluviestinnästä. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät. Jyväskylä 27.-28.9.2018.

Asunta, L. & Mikkola, L. 2018. Toimijuudet sosiaalipalveluiden asiakasraadissa. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät. Jyväskylä 27.-28.9.2018.

Nykänen, H., Mikkola, L. & Asunta, L. 2017. Identity representations. A social service user meets a social service worker in social media. Bi-annual meeting of the Interpersonal Communication and Social Interaction Division of ECREA. Helsinki. 23.-25.10.2017.

Kinnunen, H., Mikkola, L. & Asunta, L. 2017. Viranomaisen varassa ja vallassa, Vammaispalveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden välisen suhteen representaatiot asiakkaiden keskusteluissa. Vammaistutkimuksen päivät 2017. Helsinki. 14.-15.6.2017.