07.05.2018

Päättyneet tutkimushankkeet

Hanke Hankkeen kesto Rahoittaja
Journalismintutkimuksen englanninkielisen uutispalvelun jatkoprojekti (JRN2)  2016  Helsingin Sanomain Säätiö
Tietopyyntöongelmien ratkaiseminen kunnallishallinnossa 2015 - 2016 Kunnallisalan kehittämissäätiö
Biblical Encounters  2013 - 2016 HERA
Droonijournalismi. Kauko-ohjattavien kamerakopterien journalistinen käyttö 2014 – 2015 Helsingin Sanomain Säätiö
Helsingin Sanomain säätiön stipendiaattiohjelmien vaikutukset 2014 – 2015 Helsingin Sanomain Säätiö
Journalismin tutkimuksen uutisportaali (JoPo) 2014 - 2015 Helsingin Sanomain Säätiö
Terveydenhuollon Suomi 2014 - 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Uusien mediamainonnan muotojen läpinäkyvyys verkossa (TAO) 2014 – 2015 Helsingin Sanomain Säätiö
Datajournalismin työkäytännöt (Dajo) 2013 – 2014 Helsingin Sanomain Säätiö
Fifth Estate Research Group (FERG): Facebookin ad hoc -ryhmien kommunikatiivinen valta 2013 – 2014 Humanistinen tiedekunta
The Impact of Gamification on Journalism 2013 - 2014 Helsingin Sanomain Säätiö
Todenmukainen journalismi 2013 - 2014 Helsingin Sanomain Säätiö
Language and Superdiversity: (Dis)identification in social media 2012 - 2016  Suomen Akatemia
CBRN crisis management: Architecture, Technologies and Operational Procedures (CATO) 2012 - 2014 EU:n rahoittama yhteistyöhanke
Public Empowerment Policies for Crisis Management (PEP) 2012 – 2014 EU:n rahoittama yhteistyöhanke
Arjen, kodin ja kansakunnan rakentuminen suomalaisissa blogeissa 2012 -  
Peripheral Multilingualism 2011 - 2015 Suomen Akatemia
Mitä medialta odotetaan maineyhteiskunnassa? (WEM) 2011 - 2013 Helsingin Sanomain Säätiö
Tuki ja tarjoumat 2011 - 2013 Suomen Akatemia
Ubiikki uutismediassa (Ubi) 2011 – 2012 TEKES
Leadership and collaboration in emergencies and crises 2011 Swedish Agency for Civil
Contingencies
Maiseman tuotteistamisen strateginen hallinta ja kriittiset menestystekijät paikkamarkkinoinnissa 2011 Sitra
European Media Policies Revisited: Valuing and Reclaiming Free and Independent Media in Contemporary Democratic Systems (MEDIADEM) 2010 – 2013 Euroopan komissio (Seventh Framework Program)
Topling 2010 - 2013 Suomen Akatemia, Jyväskylän yliopisto
3BatS 2010 - 2012 Suomen Akatemia, Jyväskylän yliopisto
Agency and languaging: Perspectives on learning-in-the-world 2010 - 2012  
KieVie 2010 - 2013  
Kohti kiinnostavaa journalismia 2009 – 2012 Helsingin Sanomain Säätiö
European Diploma in Intercultural Competence (EDICC) 2009 – 2011 European Union’s Lifelong Learning Programme
Identities in Motion 3M network 2009 - 2011 NordForsk
Added Value of Intangibles for Organizational Innovation (AVI) 2009 – 2010 Tekes and several companies
Developing a Crisis Communication Scorecard (CrisComScore) 2008 – 2011 EU (7. puiteohjelma)
Dialogues of appropriation 2008 - 2011 Suomen Akatemia
Kirjat murroksessa 2008 - 2011 Suomen Akatemia
Northern Multilingualism 2008 - 2011 Suomen Akatemia
Globaalin innovaatiojournalismin haasteet (GINJO) 2008 – 2010 Tekes
Globalization and International Management: Successful Governance of Intercultural Communication in Finnish-Chinese Business Operations 2008 - 2010 Suomen Akatemia ja Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
Viranomaisaineistojen journalistinen hyödyntäminen 2008 - 2010 Helsingin Sanomain Säätiö
Ison-Britannian viestintä- ja mediatutkimuksen nykytila ja käytännön sovellukset 2008  
Cefling 2007 - 2009 Suomen Akatemia
Monikielinen Suomi / FiDiPro 2007 - 2011 Suomen Akatemia
Nordic Literacies    
VARIENG 2006 - 2011 Suomen Akatemia
Towards Future Literacy Pedagogies – ToLP 2006 - 2009 Jyväskylän yliopisto, Suomen Akatemia
NORFACE-seminaarisarja monikielisyydestä 2006 - 2008 NORFACE / Suomen Akatemia
Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa koulun ja työelämän konteksteissa 2004 - 2015 Suomen Akatemia