04.01.2017

CBRN crisis management: Architecture, Technologies and Operational Procedures (CATO)

Vastuullinen tutkija: Professori, PhD, Marita Vos

Projektitutkijat: FM Aino Ruggiero ja FM Anne Laajalahti

Yhteistyökumppanit: Hankkeen viestintää käsittelevästä työkokonaisuuden toteutuksesta vastaavat Jyväskylän yliopiston lisäksi University of Greifswald (Saksa) ja and Inconnect (Hollanti). Kaikkiaan hankkeessa on mukana 25 toimijaa ja sitä koordinoi NESS TSG.

Rahoitus: CATO on EU:n rahoittama yhteistyöhanke (FP7-261693)

Rahoituksen kesto: Tammikuu 2012 - joulukuu 2014

CBRN crisis management: Architecture, Technologies and Operational Procedures -hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen työkalupakki epäkonventionaalisia aseita tai CBRN-materiaaleja (chemical, biological, radiological, nuclear) hyödyntäviä terrorismitilanteita varten. Tähän kuuluu kriisiviestintävalmius.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda CBRN-toimintavalmiudesta kiinnostuneiden käyttäjäorganisaatioiden ja sidosryhmien yhteisö, johon kuuluu mm. päättäjiä, kriisinhallintaorganisaatioita ja CBRN-asiantuntijoita.

Viestintätieteiden laitos kutsuttiin mukaan hankkeeseen, koska laitoksella on aikaisempaa kokemusta viranomaisten kriisinhallinnan parantamiseen tarkoitetun arviointityökalun kehittämisestä sekä asiantuntemusta sosiaaliseen mediaan liittyen. CATO-hankkeen aikana kehitettävä CBRN-viestinnän viitekehys koostuu CBRN-kriiseihin sovitetusta kriisiviestinnän arviointityökalusta sekä sosiaalisen median luotaus- ja viestintästrategiamallista.

Lisätietoa hankkeesta: http://www.cato-project.eu

Lisätietoa kriisiviestinnän tutkimuksesta: http://www.crisiscommunication.fi/