Presentations and publications

Publications

Information documents

pdficon.gif Here is a flyer with a brief description of the Cefling project in English.

pdficon.gif Here is a flyer with a brief description of the Cefling project in Finnish.

ppticon Here is an overview of the project in Finnish. This is a powerpoint presentation from January 09.

ppticon Here is an overview of the project in English. This is a powerpoint presentation from May 08.

 

Past presentations at conferences, publications and master's theses

Presentations

Publications

Master's theses

 

Presentations

2006

Alanen, Riikka, Franceschina, Florencia, Huhta, Ari, and Martin, Maisa. 2006. A progress report on the CEFLING project. Paper presented at SLATE Workshop, 1-2 December 2006, Amsterdam, The Netherlands. [abstract]

Martin, Maisa. 2006. Kielellisten rakenteiden tuntemus kirjoittamisen palveluksessa. Paper presented at AFinLA (Finnish Association of Applied Linguistics) Symposium, 10-11 November 2006, University of Jyväskylä, Finland. [abstract]

Takaisin ylös

 

2007

Franceschina, Florencia. 2007. Linguistic indicators of L2 proficiency levels: some conceptual, methodological and empirical issues. Paper presented at Departmental seminar, Modern Languages Department and Centre for Applied Language Research, University of Southampton, 7 February 2007. [abstract]

Franceschina, Florencia. 2007. Aspects of the development of number marking in L2 English. Paper presented at AFinLA Conference, Kuovola, Finland, 9-10 November 2007. [abstract | slides]

Martin, Maisa. 2007. CEFLING-hankkeen korpus. Paper presented at VIRSU (Viro ja Suomi Kohdekielinä) Conference, 19-20 January 2007, Joensuu, Finland. [abstract]

Martin, Maisa 2007. Relative clauses as an indicator of proficiency level in Finnish as a second language. Paper at the NORDAND Conference. Helsinki 10 May 2007. [abstract]

Martin, Maisa. 2007. Emergence, mastery and distribution. Can acquisition criteria be combined? Paper presented at EUROSLA 17 Conference, 11-14 September 2007, Newcastle-upon-Tyne, UK. [abstact | slides]

Mustonen, Sanna, and Reiman, Nina. 2007. Mitä oppijankielen tutkimus voisi antaa kognitiiviselle kielentutkimukselle? Aikuisen L2-oppijan kirjoitettujen tuotosten tarkastelua pragmaattisesta näkökulmasta. Paper presented at Finnish Cognitive Linguistics Association (FiCLA) Seminar, Turku, Finland, 12-13 October 2007. [abstract]

Mäntylä, Katja. 2007. No se nyt on vaan fraasi. Paper presented at AFinLA Conference, Kuovola, Finland, 9-10 November 2007. [abstract]

Reiman, Nina, and Mustonen, Sanna. 2007. CEFLING Project. Poster presented at National meeting for researchers on multilingualism, 3 October 2007, University of Jyväskylä, Finland. [abstract]

Seilonen, Marja. 2007. Passiivi ja nollapersoona suomenoppijoiden opittavana. Presented at Kielten laitoksen jatko-opintoseminaari, 19.10.2007, University of Jyväskylä, Finland.

Seilonen, Marja. 2007. Passiivi ja nollapersoona suomenoppijoiden kirjoitelmissa. Paper presented at AFinLA Conference, Kuovola, Finland, 9-10 November 2007. [abstract]

Takaisin ylös

 

2008

CEFLING team. 2008: FiDiPro Seminar of 5 May 2008, Department of Languages, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland. [slides]

Franceschina, Florencia. 2008. L2 communicative levels meet linguistic profiling. Paper presented at the Estonian Association of Applied Linguistics Conference, 24-25 April 2008, Tallinn, Estonia. [abstract | slides warning: .ppt file is 6MB!]

Huhta, Ari & Mäntylä, Katja. 2008. Miten tutkia englannin sananmuodostusta: vanhojen ja uusien tutkimusvälineiden vertailua. Presented at the AFinLa Autumn Symposium, Helsinki, 14.-15.11.2008. [slides] [handout]

Martin, Maisa 2008. Negation as a marker of proficiency level in L2 Finnish. Poster in connection of the Language Learning panel discussion at the EUROSLA 18 -Conference. Aix-en-Provence, France, 10 September 2008.[slides]

Mustonen, Sanna & Reiman, Nina. 2008. The development of syntactical constructions in L2 Finnish. Presented at 15th AILA congress, 24-29 August 2008, Essen, Germany. [slides]

Mäntylä, Katja and Huhta, Ari. 2008. Assessing lexical awareness: EFL learners and English word-formation. Presented at 41st BAAL meeting, 11-13 September 2008, Swansea, UK. [slides]

Mäntylä, Katja & Tarnanen, Mirja. 2008. "I am exit to school", "Olen poista koulusta" - Kirjoittamisen arviointi ja sanaston osaaminen oppijateksteissä. Presented at the AFinLa Autumn Symposium, Helsinki, 14.-15.11.2008. [slides]

Palviainen, Åsa N. & Martin, Maisa. 2008. Kun ei toimii - När det fungerar inte. Negaation hallinta taitotason osoittimena oppijansuomessa ja -ruotsissa. Presented at the AFinLa Autumn Symposium, Helsinki, 14.-15.11.2008. [slides]

Reiman, Nina. 2008. Lausetyyppi suomi toisena kielenä -oppijoiden lauserakenteen tarkastelussa. Paper presented at XXXV Kielitieteen päivät, 23-24 May 2008 Vaasa, Finland. [abstract]

Seilonen, Marja. 2008. Nollapersoona ja passiivi suomi toisena kielenä -opetuksessa.  Presented at Suomi toisena kielenä ja monikielisyys Conference, 1.-2.2.2008, University of Jyväskylä, Finland.

Seilonen, Marja. 2008. Személyten kifejezések a magyar anyanyelvú finntanulók irásaiban. (Persoonattomat ilmaukset unkarilaisten suomenoppijoiden kirjoitelmissa.) Esitelmä Unkarin kielen ja kirjallisuuden laitoksen 50-vuotisjuhlakonferenssissa 16.-18.10.2008. Comeniuksen yliopisto, Bratislava.

Takaisin ylös

 

2009

Alanen, Riikka & Kalaja, Paula. 2009. Kuinka kysytään englanniksi? - Vieraan kielen kehityksen ja opetuksen ongelmia. Esitelmä 27. Soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulussa, 8.-11.6.2009, Jyväskylän yliopisto.

Alanen, Riikka & Kalaja, Paula. 2009. ”Where the teacher get the phones?” — The Emergence of L2 English Questions in the Communicative Tasks Written by L1 Finnish. Presented at 42nd BAAL meeting, 3-5 September, 2009, Newcastle, England, UK.

Alanen, Riikka & Huhta, Ari. 2009. L2 learners performance across L2 writing tasks: comparing tasks and language proficiency through CEFR scales. Presented at 3rd conference on Task-Based Language Teaching (TBLT), 13-16 September, 2009, Lancaster University, UK. [slides]

Alanen, Riikka & Kalaja, Paula. 2009. "What I do a test?" - The emergence of L2 English questions in the communicative tasks written by L1 Finnish learners. Presented at AFinLA Symposium, 12-13 November 2009, Tampere, Finland.

Huhta, Ari & Tarnanen, Mirja. 2009. Eurooppalaisen viitekehyksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman taitotasoasteikot kirjoittamisen arvioinnissa. Esitelmä AFinLAn syyssymposiumissa, 13.11.2009, Tampere. [slides]

Martin, Maisa. 2009. The many faces of distribution: tracing the development of linguistic structures in learner writing. Presented at 19th EUROSLA conference, 2-5 September 2009, Cork, Ireland. [slides]

Miettinen, Helena. 2009. Eurooppalainen viitekehys - oppilaiden englannin kielitaidon kehittyminen yläkoulussa (CEFLING-projekti). Presented in Tampere 17.1.2009. [slides]

Mustonen, Sanna. 2009. Local case phrases in L2 Finnish. Presented at SKY symposium: Case in and across languages, 27.-29.8.2009, Helsinki.

Mäntylä, Katja. 2009. CEFLING Project. Presented in Nantes, France, 13.2.2009. [slides]

Mäntylä, Katja & Huhta, Ari. 2009. Assessing derivate skills: EFL learners and English word-formation. Presented at 6th EALTA conference, 4-7 June 2009, Turku, Finland. [slides]

Mäntylä, Katja & Tarnanen, Mirja. 2009. Second language learners and real-life contexts of writing. Presented at 42nd BAAL meeting, 3-5 September, 2009, Newcastle, England, UK. [slides] [handout]

Reiman, Nina & Mustonen, Sanna. 2009. Qualitative approach to linguistic abilities. Presented at 27th Summer School of Applied Language Studies, LANGUAGE ACQUISITION AND ASSESSMENT, 8.-11.6.2009, Jyväskylä, Finland.

Reiman, Nina. 2009. Variation as an indicative of development in L2 Finnish. Presented at Den 9. konference om Nordens sprog som andetsprog. 13.6.2009, Helsingør, Denmark.

Seilonen, Marja. 2009. Genericity in texts of young learners of Finnish. Presented at the 27th Summer School of Applied Language Studies, 8.-11.6.2009. University of Jyväskylä, Finland.

Takaisin ylös

 

2010

Alanen, Riikka, Huhta, Ari, Jarvis, Scott, Martin, Maisa & Tarnanen, Mirja. Combining language testing and second language acquisition research - insights from project Cefling. Paper presented at the 7th annual EALTA Conference, 27-30.5.2010. The Hague, The Netherlands. [pdf] [ppt-slides]

Alanen, Riikka & Kalaja, Paula. 2010. The emergence of L2 English questions across CEFR proficiency levels. Esitelmä Yhdysvaltain soveltavan kielitieteen yhdistyksen konferenssissa (AAAL 2010), 7.3.2010. Atlanta, Yhdysvallat.

Huhta, Ari & Tarnanen, Mirja. 2010. Assessing young learners' writing: using complementary validity evidence to evaluate the quality of two L2 rating scales. Presented at Language Testing Research Colloquium, 15.4.2010, Cambridge, UK.

Reiman, Nina & Mustonen, Sanna. 2010. CEFR and the literacy skills of young L2 learners. Paper to be presented at the New Challenges for Multilingualism in Europe Conference, 11.-15.4.2010, Dubrovnik, Croatia.

Reiman, Nina & Seilonen, Marja. 2010. Methodological aspects on studying L2 writing in different domains of language. Presented at symposium on Second Language Writing, 20.-22.5.2010. University of Murcia, Spain.

Seilonen, Marja. 2010. Impersonal expressions in texts of Hungarian and Estonian learners of Finnish. Paper to be presented at the 11th international Congress for Fenno-Ugric studies 9.-14.8.2010, Piliscsaba, Hungary.

Tarnanen, Mirja & Mäntylä, Katja. 2010. Development of cohesion and coherence in second language texts by young learners. Presented at symposium on Second Language Writing, 20.-22.5.2010. University of Murcia, Spain.

Takaisin ylös

 

Publications

2008

Seilonen, Marja. 2008. Személytelen kifejezések a magyar anyanyelvu" finntanulók írásaiban. (Persoonattomat ilmaukset unkarilaisten suomenoppijoiden kirjoitelmissa) TeoksessaEdit G. Bogár. (toim.), Kontrasztok. Ünnepi konferencia és kiállitás a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének 50 éves évfordulóján. Univerzita Komenského v Bratislave. Bratislava.

Takaisin ylös

 

2009

Aalto, Eija & Mustonen, Sanna & Tukia, Kaisa & Taalas, Peppi. 2009. Suomi2. Minä ja yhteiskunta. - Opettajan opas. Otava.

Aalto, Eija & Mustonen, Sanna & Tukia, Kaisa. 2009. Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä, 3/2009, 401-423.

Huhta, Ari & Mäntylä, Katja. 2009. Miten tutkia englannin sananmuodostusta? Tutkimusvälineiden vertailua [verkkojulkaisu]. Teoksessa J. Kalliokoski, T. Nikko, S. Pyhäniemi & S. Shore (toim.), AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 1/2009. Jyväskylän yliopisto. 19-32. http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla

Mäntylä, Katja & Huhta, Ari. 2009. Assessing lexical awareness: EFL learners and English word formation. Teoksessa M. Edwardes (toim.), Proceedings of the BAAL annual conference 2008 [CD-julkaisu]. Blackwell/BAAL.

Takaisin ylös

 

2010

Aalto, Eija & Tukia, Kaisa & Mustonen, Sanna. 2010. Oppimisen prosessia ohjaamassa. Teoksessa H. Tani & L. Nissilä (toim.), Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Helsinki: Opetushallitus.

Alanen, Riikka & Huhta, Ari & Tarnanen, Mirja. Designing and assessing L2 writing tasks across CEFR proficiency levels. Lähetetty julkaistavaksi SLATE-verkoston kirjassa, jonka julkaisee EUROSLA.

Martin, Maisa & Mustonen, Sanna & Reiman, Nina & Seilonen, Marja. On Becoming an Independent User. Lähetetty julkaistavaksi SLATE-verkoston kirjassa, jonka julkaisee EUROSLA.

Mäntylä, Katja & Tarnanen, Mirja. (tulossa). Second language learners and real-life contexts of writing. Teoksessa A. Brandt (toim.), Proceedings of the BAAL annual conference 2009 [CD-julkaisu]. Blackwell/BAAL.

Reiman, Nina & Mustonen, Sanna. (tulossa). Yläkoulun suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjoittamistaito. Kasvatus, 42(1).

Tarnanen, Mirja. 2010. Kohti toiminnallista kielitaidon arviointia. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Helsinki: Opetushallitus. 148-158.

2012

Palviainen, Åsa, Kalaja, Paula & Mäntylä, Katja. 2012. Development of L2 writing: fluency and proficiency. AFinLa-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 4: 47-59.

Takaisin ylös

 

Master's theses

2007

Kynsijärvi, Taru 2007: Se johtuu siitä, että minulla oli muistinmenetys - Olla‐verbirakenteiden kehkeytyminen oppijankielessä.

2008

Roiha, Minna 2008: “SHINER THE SUN?” – QUESTION DEVELOPMENT IN THE WRITING OF FINNISH LEARNERS OF ENGLISH.

Nyyssönen, Leena 2008: Understanding English word formation - a study among 6th-grade pupils in Finnish comprehensive school.

Paavola, Vilja 2008: Haluatko menna muunkansa kalastaman? Verbiketjujen kehkeytyminen suomi toisena kielenä -oppijoiden kielessä.

Paakala, Sanna. 2008: Possessiivisuffiksimme suomea toisena kielenä käyttävien teksteissä.

2009

Hartikainen, Laura 2009: Pedagogical and social functions of code-switching in EFL classrooms.

Ukkola, Annette. 2009. Taas yksi nollatutkimus: substantiivilausekkeiden määritteet S2-oppijoiden teksteissä.

2010

Penttinen, Kati. 2010. Voisitko apua? Suomi toisena kielenä -oppijoiden sananmuodostustaitojen jäljillä.

Puhakka, Martta. 2010. "Sit se meni ja tuli hetken päästä takas" - verbit mennä ja tulla suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä.

Varis, Klára. 2010. Ajanilmaukset Cefling-hankkeen koululaisaineistossa.

2012

Alila, Jaana. 2012. Mulla on ei aikaa : olla-verbin käytön kehittyminen oppijan puheessa.

Vaurula, Nina. 2012. Subject-verb agreement of finite verbs in the present tense in written productions of Finnish secondary school learners of English as a second language.

Takaisin ylös