02.01.2008

CEFLING dissemination: Martin (2006)

Martin, Maisa. 2006. Kielellisten rakenteiden tuntemus kirjoittamisen palveluksessa. Paper presented at AFinLA (Finnish Association of Applied Linguistics) Symposium, 10-11 November 2006, University of Jyväskylä, Finland.

 Abstract

Kielitaitoa arvioidaan nykyisin pääasiassa kriteereillä, jotka kuvaavat kielellisistä tehtävistä selviytymistä; kirjoitustaitoa arvioidaan esimerkiksi johonkin kuviteltuun tilanteeseen liittyvän viestintätehtävän avulla. Tehtävästä suoriutuminen edellyttää taitoa käyttää kielen rakenteita ja sanoja niin, että viesti välittyy. Välittymiselle asetettavat vaatimukset nousevat kielitaitotasolta toiselle. Kielellinen sujuvuus, tarkkuus ja vaihtelevuus lisääntyvät.

Kielellisten rakenteiden kohdekielen mukaisen hallinnan ja viestivyyden suhde on toistaiseksi tutkimaton alue. Mihin asti riittää yhden peruslausetyypin X = Y hallinta? Selviääkö edes A1-tasolla ilman taivutusta? Onko B1-tasolla osattava kaikki kielen rakenteet, vai vasta C1-tasolla tai ei koskaan? Milloin samaa perusmerkitystä ilmaisevat eri rakenteet ilmaantuvat? Kumpi liittyy kielitaidon tasoon tiukemmin: ilmiön ensiesiintyminen vai sen käytön vakiintuminen tai jakauma? Tällaisiin kysymyksiin vastaaminen kiinnostaa sekä opetuksen suunnittelijoita että kielitaidon arvioijia, sillä kielen kommunikatiivisen käytön ja kielen rakenteiden oppimisen suhde on toistaiseksi melko tuntematon alue.

Esittelen esitelmässäni hanketta, jossa pohditaan tällaisia kysymyksiä. Hanke on osa eurooppalaista yhteisprojektia ja vasta on alullaan, joten tuloksia ei vielä ole. Esityksen tavoitteena on herättää keskustelua tällaisen toisen kielen oppimisen ja kielitaidon arvioinnin välisen tutkimuksen edellytyksistä, mahdollisuuksista ja suuntaviivoista sekä ensimmäisinä tutkimuksen kohteiksi valittavista suomen kielen ilmiöistä.