02.01.2008

CEFLING dissemination: Martin (2007a)

Martin, Maisa. 2007. CEFLING-hankkeen korpus. Paper presented at VIRSU (Viro ja Suomi Kohdekielinä) Conference, 19-20 January 2007, Joensu, Finland.

Abstract

CEFLING-hanke eli Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen lingvistinen perusta: toisen kielen oppimisen ja kielitaidon arvioinnin yhdistäminen käyttää ja rakentaa kahta korpusta. Toinen on Yleisten kielitutkintojen kirjoitussuoritusten tietokanta, jota Mirja Tarnanen esittelee esityksessään. Samantyyppinen aineisto kerätään myös nuorilta (13–16 v.) suomenoppijoilta. Sitä mukaa kun aineistoa käsitellään, se siirretään CHAT-formaattiin CHILDES-tietokantaan. Aineistoon tulee vähintään kolme erityyppistä kirjoitelmaa kultakin osanottajalta, mahdollisesti myös muita testivastauksia sekä taustatiedot. Materiaalia koodataan erilaisiin tutkimustarkoituksiin tarpeen mukaan, mutta koodaamaton perusmateriaali on tulevaisuudessa kaikkien käytettävissä Internetin kautta.