13.12.2012

Tutkijaksi Ceflingiin?

JATKO-OPISKELIJALLE

Oletko kiinnostunut

  • Miten suomea tai englantia opitaan toisena kielenä? Miten nuorten ja aikuisten oppiminen eroaa toisistaan?
  • Millaisia rakenteita ja millaista sanastoa oppijat käyttävät Eurooppalaisen viitekehyksen eri kommunikatiivisilla taitotasoilla?
  • Miten Viitekehystä voi soveltaa opetuksessa ja arvioinnissa – miten esimerkiksi oppimateriaalit suhteutuvat kommunikatiivisiin taitotasoihin?

Cefling-tutkimusryhmässä

  • Et tee tutkimusta yksin vaan saat tukea monialaiselta arvioinnin, suomen ja englannin kielen asiantuntijajoukolta.
  • Kehität projektiosaamistasi.
  • Sinulla on käytössäsi aikuisilta ja nuorilta kielenoppijoilta kerätty aineisto, jota kukin tutkija valottaa omasta tutkimusaiheestaan käsin.

Mikäli olet kiinnostunut tekemään väitöskirja- tai lisensiaatintutkielmaasi Cefling-hankkeessa, ota yhteyttä:

Riikka Alanen, riikka.a.alanen(at)jyu.fi
englanti vieraana tai toisena kielenä

Maisa Martin, maisa.martin(at)jyu.fi
suomi toisena kielenä