24.11.2016

Developing a Crisis Communication Scorecard

Vastuullinen tutkija, tutkimushankkeen koordinaattori: professori Marita Vos

Muut tutkijat: FM Pauliina Palttala, FM Päivi Tirkkonen

Yhteistyökumppanit: Ben Gurion University of Negev (Israel), University of Tartu (Viro) ja Norwegian University of Science and Technology (Norja) sekä Pelastusopisto

Hankkeen rahoittaja: EU (7. puiteohjelma)

Hankkeen rahoituksen kesto: 2008 - 2011

Hankkeessa tähdätään viranomaisten parempaan viestintävalmiuteen ja sen tarkoitus on kehittää työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään. Tutkimus kohdistuu yhteistyöhön viranomaisverkostoissa ja viestintästrategioihin sekä kansalaisten riskien tulkintaan ja tiedon vastaanottamiseen kriisitilanteessa.

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa kriittiset tekijät, jotka vaikuttavat olennaisesti viranomaisviestinnän onnistumiseen median ja eri kansalaissidosryhmien kanssa (uhrit, omaiset, ensiauttajat ja osalliset yhteisöt) ennen, kriisin aikana ja sen jälkeen. Kriiseillä tarkoitetaan luonnononnettomuuksia sekä inhimillisestä toiminnasta tahattomasti tai tahallisesti aiheutuneita tilanteita (esimerkiksi infrastruktuurin kaatumiset, suuronnettomuudet tai terrorismi). Kriittisten menestystekijöiden pohjalta rakennetaan kriisiviestinnän Balanced Scorecard.

Scorecardin avulla viranomaiset voivat arvioida ja edelleen kehittää viestintäänsä. Työkalu tulee olemaan verkossa viranomaisten käytettävissä.

Lisätietoja hankkeesta:

http://www.crisiscommunication.fi