02.01.2013

Conference papers

Alanen, R. & Aro, M. 2008. Young Finnish learners’ beliefs about the English language and language learning. Paper, AILA 2008, Essen, Germany. August 24-29, 2008.

Aro, M. 2010. What is English good for? Young learners' beliefs about the uses and usefulness of English. Paper, Sociolinguistics Symposium 18, Southampton, England. September 1-4, 2010.

Aro, M. 2009. Speaking through others: Polyphony in learner beliefs about language learning. Paper, Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin, Stockholm, Sweden. June 3-6, 2009.

Aro, M. 2008. Young Finnish learners’ beliefs about the English language and language learning. Paper, AILA 2008, Essen, Germany. August 24-29, 2008.

Dufva, H. 2009. Reclaiming the mind: Dialogism and the importance of considering cognition. Paper, Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin, Stockholm, Sweden. June 3-6, 2009.

Dufva, H. 2009. Näkyvää ja näkymätöntä - rajankäyntiä kognitiivisen ja sosiaalisen kielenkuvauksen välillä. Paper, XXXVI Conference of Finnish Linguistics, Jyväskylä, Finland. May 14-16, 2009.

Dufva, H. 2008. Being-in-the-world. Paper, AILA 2008, Essen, Germany. August 24-29, 2008.

Dufva, H., M. Aro, R. Alanen & P. Kalaja 2008. Voices and images: Multimodal data in the analysis of language users’ beliefs. Paper, learning08, Luxemburg. December 10-12, 2008.

Dufva, H, M. Suni, M. Aro & O-P Salo 2008. Languages as objects of learning: Decontextual codes or experienced realities. Paper, Mediating Multilingualism: Meanings and Modalities, Jyväskylä, Finland. June 2-5, 2008.

Latomaa, S. & Suni, M. 2009. Finnish Schools – Ignoring or Promoting Plurilingualism?  Nordand9 Nordens sprog som andetsprog, Helsingör, Denmark. June 11-13, 2009.

Nieminen, T. 2009. Mitä lopultakaan pitää selittää? Ihmisen viestinnän erityisluonteesta. Paper, Puheen ja kommunikaation evoluutio Seminar, Helsinki, Finland. November 29, 2009.

Nieminen, T. 2009. Dialogisuuden tasoja tieteellisen kirjoittamisen kurssilta. Paper, AFinLA Symposium, Tampere, Finland. November 12-13, 2009.

Salo, O-P. 2009. Ruotsin opettamisen ihanuus ja kurjuus - ruotsinopettajien ajatuksia oppiaineestaan. Ainedidaktinen symposium, Tampere, Finland. February 13, 2009.

Salo, O-P. & Hildén, R. 2009. Opettajien käsityksiä opiskelija-autonomian edistämisestä yleissivistävässä koulutuksessa. ViKiPeda, Joensuu, Finland. May 18-19, 2009.

Salo, O-P. 2009. Don Quijote, sillanrakentaja vai ongelmajätettä? Ruotsinopettajien metaforia ruotsinopettajista ja ruotsin opettamisesta. Kasvatustieteen päivät, Tampere, Finland. November 26-27, 2009.

Salo, O-P.2008. Vad är svenska egentligen? Svensklärarnas uppfattningar om svenskan som det andra inhemska språket i skolan. Svenskan i Finland 11, Turku, Finland. May 16-17, 2008.

Salo, O-P. 2008. Dialogisuus kielikasvatuksen kehyksenä. XXXV Kielitieteen päivät, May 23-24, 2008, Vaasa.

Salo, O-P. & Hildén, R. 2008 Finnish language teachers' views on pupil autonomy and learner agency in the core curricula. Paper, AILA 2008, Essen, Germany. August 24-29, 2008.

Salo, O-P 2008. One or many Swedishes? Teacher conceptions of Swedish as a school subject in Finnish schools. Paper, Mediating Multilingualism: Meanings and Modalities, Jyväskylä, Finland. June 2-5, 2008.

Salo, O-P 2008. Dialogical approach to foreign language pedagogy - problems and possibilities. Paper, AILA 2008, Essen, Germany. August 24-29, 2008.

Salo, O-P & H. Dufva 2008. Oppiaineen syvintä olemusta etsimässä - ruotsin opettaminen ja haltuunoton dialogit. Paper, Ainedidaktinen symposiumi, Helsinki, Finland. February 8, 2008.

Suni, M. 2010. Immigrants at work: Sharing language and practices. Paper, Sociolinguistics Symposium 18, Southampton, England. September 1-4, 2010.

Suni, M. 2009. The other’s words: A shared resource in second language interaction. Paper, Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin, Stockholm, Sweden. June 3-6, 2009.

Suni, M. 2009. Suomi, työ ja kieli – maahanmuuttajien Bermudan kolmio? Paper, XXXVI Conference of Finnish Linguistics, Jyväskylä, Finland. May 14-16, 2009.

Suni, M. 2009. Maahanmuuttajien ammattikielen hallinta mediatekstien ja asiakirjojen kuvaamana. Ammattikielet, kääntäminen ja monikielisyys. VAKKI Symposium XXIX: LSP, Theory of Translation and Multilingualism, Vaasa, Finland. February 13-14, 2009.

Suni, M. 2009. Suomi, työ ja kieli – maahanmuuttajien Bermudan kolmio? [Finnish, work and language – a Bermudan Triangle for immigrants?] XXXVI Annual Meeting of Linguists, Jyväskylä, Finland. May 14-16, 2009.

Suni, M. 2009. Monikielinen oppilas koulumaailmassa. [Plurilingual pupil at school] (Sirkku Latomaa & Minna Suni) XXXVI Annual Meeting of Linguists, Jyväskylä, Finland. May 14-16, 2009.

Suni, M. 2009.The other’s words: A shared resource in second language interaction. The Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin, Stockholm, Sweden. June 3-6, 2009.

Suni, M. 2009. Recycling language through repetitions in SLA. Eurosla 19, Dublin, Ireland. September 2-5, 2009.

Suni, M. 2009. Maahanmuuttajat ja työyhteisön jäsenyys [Immigrants as members of the workplace community]. Plenary in Puheviestinnän päivät 2009 [National Conference on Speech Communication, 2009], Jyväskylä, Finland. September 24-25, 2009.

Suni, M. & Latomaa, S. 2009. Plurilingual pupils in Finnish schools: Swimming or sinking? 10th Nordic Conference on Bilingualism, Tartu, Estonia. October 26-28, 2009.

Suni, M. & Nieminen, L. 2009. Complexity and interaction: Comparing the development of L1 and L2.. 10th Nordic Conference on Bilingualism, Tartu, Estonia. October 26-28, 2009.

Suni, M. 2009. Työssä opittua: työntekijän näkökulma ammatilliseen kieli- ja viestintätaitoonsa [Learnt at work: The employees’ perspective to their professional language and communication skills] AFinLA Symposium, Tampere, Finland. November 12-13, 2009.