02.01.2013

Selected publications

 

Mari Aro

Aro, M. 2010. Oppikirjasta ulkomaille. Alakouluikäisten oppilaiden käsityksiä englannin oppimisesta. Yours Truly 17/2010. 19-20.

Aro, M. 2009. Englantia pitää osata, ja sitä oppii kirjoista. Tempus 6/2009, 12-13.

Aro, M. 2009. Speakers and doers. Polyphony and agency in children’s beliefs about language learning. Jyväskylä Studies in Humanities 116. University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3532-0

Aro, M. 2006a. Anteeksi, kuka puhuu? Lasten kielikäsitysten moniäänisyydestä. In R. Alanen, H. Dufva & K. Mäntylä (eds.), Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön. Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies, 53–76.

Aro, M. 2006b. Kannattaa lukea paljon, että oppii puhumaan: viidesluokkalaisten käsityksiä englannin kielen osaamisesta ja opettamisesta. In P. Pietilä, P. Lintunen & H.-M. Järvinen (eds.), Kielenoppija tänään – Language Learners of Today. AFinLA Yearbook 64. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics, 87–103.

Aro, M. 2004. Voice and agency in children’s beliefs about the English language and language learning. In M. Nenonen (ed.), Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics, Joensuu, May 15–16, 2003. University of Joensuu, 8–14.

Aro, M. 2003. Lasten käsityksiä englannin kielestä: käsitykset kielenoppimisesta dialogisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta. In M. Koskela & N. Pilke (eds.), Kieli ja asiantuntijuus. AFinLA Yearbook 61. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics, 277–294.

Dufva, H., Alanen, R. & Aro, M. 2003. Kieli objektina – miten lapset mieltävät kielen? In M. Koskela & N. Pilke (eds.), Kieli ja asiantuntijuus. AFinLA Yearbook 61. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics, 295–316.

 

Hannele Dufva

Dufva, H. 2010. Oppimisen dialogit - osaamisen asteet: Näkökulmia monen kielen oppimiseen ja käyttöön. In S. Stolt, M. Lehtihalmes, S. Tarvainen & K. Launonen (eds.): Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet.  Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. Puheen ja kielen tutkimuksen julkaisuja , 42. 21-33.

Dufva, H. & Nikula, T. 2010. Kieltenopetuksen pitää vastata ajan haasteisiin. Helsingin Sanomat. 8.6.2010

Dufva, H. 2010. Reclaiming the Mind: Dialogism, language learning and the importance of considering cognition. In K. Junefelf & P. Nordin (eds.). Proceedings of the Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mihail Bakhtin. June 3-5, 2009. Stockholm. University of Stockholm.  41-48.  http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11267&a=60149

Dufva, H. & Nikula, T. 2010. Mitä kieli on? [What is language?] Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti. September 2010. http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/30/mita-kieli-on

Dufva, H. 2009. Angela Creese & Peter Martin (eds.) Multilingual classroom ideologies. Puhe ja kieli, 29 (1), 39-41. (Book review)

Dufva, H., Kalaja, P. & Alanen, R. 2009. Kielenoppijoiden kädenjälkiä. Tempus, 5/2009, 18-19.

Dufva, H. & Pietikäinen, S. 2009. Moni-ilmeinen monikielisyys [The many faces of multilingualism]. Puhe ja kieli, 29 (1), 1-14. (abstract)

Dufva, H. & Salo, O. 2009. Languages in the classroom: Institutional discourses and users' experiences.Culturally and linguistically diverse classrooms. New dilemmas for teachers. Bristol: Multilingual Matters, 252-270.

Mäntylä, K., Pietikäinen, S. & Dufva, H. 2009. Kieliä kellon ympäri: Perhe monikielisyyden tutkimuksen kohteena [Languages around the clock. Researching multilingualism in families]. Puhe ja kieli, 29 (1), 27-37 (abstract)

Nieminen, L. & Dufva, H. 2009. Esipuhe: Dialogeja dialogisuudesta. Puhe ja kieli, 29 (2), 45-47. (Foreword)

Nieminen, L. A. Korpijaakko-Huuhka, J. Järvikivi & H. Dufva (eds.) 2009. Puhe ja kieli 29 (2). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.

Kalaja, P., Alanen, R. & Dufva, H. 2008. Self-portraits of EFL learners: Finnish students draw and tell. In P. Kalaja, V. Menezes & A. Barcelos (eds.), Narratives of Learning and Teaching EFL. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 186-198.

Pietikäinen, S., Alanen, R., Dufva, H., Kalaja, P., Leppänen, S. & Pitkänen-Huhta, A. 2008. Languaging in Ultima Thule: Multilingualism in the life of a Sami boy. International Journal of Multilingualism , 5 (2), 79-99.

Dufva, H., Alanen, R., Kalaja, P. & Surakka, K. 2007. "Englannin kieli on jees!" Englannin kielen opiskelijat muotokuvassa. In O. Salo, T. Nikula & P. Kalaja (eds.), Kieli oppimisessa - Language in Learning AFinLAn vuosikirja 2007 (65). Jyväskylä: AFinLA,. 311-329

Dufva, H., Kalaja, P. & Alanen, R. 2007. Beliefs about language, language learning and teaching: The first-year students' experiences. In A. Koskensalo, J. Smeds, V. Kohonen & P. Kaikkonen (eds.), Foreign languages and multicultural perspectives in the European context. Berlin: LIT Verlag, 129-138.

Pöyhönen, S. & Dufva, H. 2007. Identity and Heteroglossia: Negotiation of Identities of Ingrian Finnish Language Teachers in Russia. In R. Alanen & S. Pöyhönen (eds.), Language in Action: Vygotsky and Leontievian Legacy Today. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 160-178.

Dufva, H. 2006a. Oppijat kielen virrassa: dialoginen näkökulma vieraan kielen oppimiseen. In R. Alanen, H. Dufva & K. Mäntylä (eds.), Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön. Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies, 37–51.

Dufva, H. 2006b. How people speak of languages: rethinking the role of languages in intercultural communication. In F. Dervin & E. Suomela-Salmi (eds.), Intercultural communication and education / Communication et education interculturelles: Finnish perspectives / perspectives finlandaises. Bern: Peter Lang, 33–54.

Lähteenmäki, M., Dufva, H., Leppänen S.& P. Varis (eds.) 2006. Proceedings of the XII International Bakhtin Conference. Department of Languages, University of Jyväskylä. CD publication.

Pietikäinen, S. & Dufva, H. 2006. Voices in discourses. Dialogism, critical discourse analysis and ethnic identity. Journal of Sociolinguistics 10 (2), 205–224.

Dufva, H. & Alanen, R. 2005. Metalinguistic awareness in dialogue: Bakhtinian considerations. In J. K. Hall, G. Vitanova &  L. Marchenkova (eds.), Dialogue with Bakhtin on second and foreign language learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 99–118.

Dufva, H. 2004a. Language, thinking and embodiment: Bakhtin, Whorf and Merleau-Ponty. In F. Bostad, C. Brandist, L.S. Evensen & H. C. Faber (eds.), Bakhtinian perspectives on language and culture: Meaning in language, art and new media. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 133–146.

Dufva, H. 2004b. The contribution of the Bakhtin Circle to the psychology of language. In M. Nenonen (ed.), Papers from the 30th Finnish conference of linguistics, Joensuu, May 15-16, 2003. University of Joensuu, 21–26.

Dufva, H. 2003. Beliefs in dialogue: Bakhtinian view. In A. M. Barcelos & P. Kalaja (eds.), New approaches to research on beliefs about SLA. Dordrecht: Kluwer, 131–152.

Dufva, H., Alanen, R. & Aro, M. 2003. Kieli objektina – miten lapset mieltävät kielen? In M. Koskela & N. Pilke (eds.), Kieli ja asiantuntijuus. AFinLA Yearbook 61. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics, 295–316.

Alanen, R. & Dufva, H. 2001. Tutkija ja tutkittava: Bahtin, Vygotski ja kokeellinen tutkimusasetelma. In H. Sulkala & L. Nissilä (eds.), XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2002. University of Oulu, 25–34.

Dufva, H. 1998. From ’psycholinguistics’ to a dialogical psychology of language: Aspects of the inner discourse(s). In M. Lähteenmäki & H. Dufva (eds.), Dialogues on Bakhtin: Interdisciplinary readings. Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies, 87–105.

Dufva, H. & Lähteenmäki, M. 1996. What people know about language: A dialogical view. Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 7 (2), 121–136.Aro, M. 2003. Lasten käsityksiä englannin kielestä: käsitykset kielenoppimisesta dialogisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta. In M. Koskela & N. Pilke (eds.), Kieli ja asiantuntijuus. AFinLA Yearbook 61. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics, 277–294.

 

Olli-Pekka Salo

Salo, O. 2010. Kieliopin opiskelu voi olla hauskaa. Tempus, (5), 16.

Salo, O. 2010. Ruotsin opettamisen ihanuus ja kurjuus – ruotsinopettajien ajatuksia oppiaineestaan. Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat Ainedidaktinen symposiumi 13.2.2009 Tampereella. 355-368.

Salo, O.-P. 2010. Ruotsin opettaminen tänään ja huomenna – mitä ruotsinopettajat ajattelevat? Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Online journal (May 2010).

http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/17/ruotsin-opettaminen-tanaan-ja-huomenna-mita-ruotsinopettajat-ajattelevat

Salo, O. 2010. Avauksia sanasto ymmärtämiseen, oppimiseen ja opettamiseen. Tempus, (6), 29.

Dufva, H. & Salo, O. 2009. Languages in the classroom: Institutional discourses and users' experiences.Culturally and linguistically diverse classrooms. New dilemmas for teachers. Bristol: Multilingual Matters, 252-270.

Salo, O-P. 2009. Att undervisa i svenska i Finland - utmaningar och belönande elevkontakter, Poppis 1/2009, 6-8.

Salo, O-P. 2009. Dialogisuus kielikasvatuksen kehyksenä, Puhe ja kieli 2/2009, 89-102.

Salo, O.-P. 2008. Explicit grammatikundervisning – mycket väsen för ingenting? In J. Lindström, P. Kukkonen, C. Lindholm & Å. Mickwitz (eds.), Svenskan i Finland 10. Nordica Helsingiensia 11. University of Helsinki, 311–318.

Salo, O.-P. 2007a. How to make use of the ZPD in foreign language education? The case of teaching Swedish grammar to Finnish learners. In R. Alanen & S. Pöyhönen (eds.), Language in Action – Vygotsky and Leontievian Legacy Today. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 414–431.

Salo, O.-P. 2007b. Mistä on uudet OPSit tehty? Eurooppalaisen viitekehyksen kielikäsitys vieraiden kielten uusien opetussuunnitelmien perustana. In J. Lavonen (ed.), Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006, osa 2. Soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 286. University of Helsinki, 578–587.

Salo, O.-P. 2006a. Kielioppi peruskoulun B-ruotsin oppikirjoissa. In A. Virta, K. Merenluoto & P. Pöyhönen (eds.), Ainedidaktiikan ja oppimistutkimuksen haasteet opettajankoulutukselle. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:75, 365–372.

Salo, O.-P. 2006b. Opetussuunnitelma muuttuu, muuttuuko oppikirja? Huomioita 7. luokan vieraiden kielten oppikirjojen kielikäsityksistä. In P. Pietilä, P. Lintunen & H.-M. Järvinen (eds.), Kielenoppija tänään – Language Learners of Today. AFinLA Yearbook 64. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics, 237–254.

Salo, O.-P. 2006c. Sanoilla tekoihin – puhuminen tavoitteellisena toimintana. University of Jyväskylä, Centre for Applied Language Studies. Licentiate thesis.

Salo, O.-P. 2006d. Vad, när och hur? Läroboksgrammatik för finska elever. In V. Muittari & M. Rahkonen (eds.), Svenskan i Finland 9. Kielten laitoksen julkaisuja 1. University of Jyväskylä, 233–248.

Salo, O.-P. 1999. Intentions – God-given ideas or interactional phenomena? In P. Pietilä & O.-P. Salo (eds.), Multiple languages – multiple perspectives. AFinLA Yearbook 57. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics, 228–235.

Salo, O.-P. 1998a. "Why would you say he’s an asshole – or not a nice person?" Luokkahuonediskurssin intentionaalisuudesta. In M.-R. Luukka, S. Salla & H. Dufva (eds.), Linguistics in Estonia and Finland – Crossing the Gulf. AFinLA Yearbook 56. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics, 263–275.

Salo, O.-P. 1998b. Developing language in social context: on the relationship between dialogical theory and the study of language acquisition. In M. Lähteenmäki & H. Dufva (eds.), Dialogues on Bakhtin: Interdisciplinary readings. Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies, 72–86.

 

Minna Suni

Suni, M. 2010. Työssä opittua: työntekijän näkökulma ammatilliseen kieli- ja viestintätaitoonsa. AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, (2), 45-58. http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/3875

Suni, M. & Latomaa, S. 2010. Toisen sukupolven kielelliset valinnat. In Martikainen, T. & Haikkola, L. (eds.), Maahanmuutto ja sukupolvet. Tietolipas 233. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 151–174.

Nieminen, L. & Suni, M. 2009. Vuorovaikutus kompleksisuuden kasvualustana ensikielessä ja toisessa kielessä [Interaction as a breeding ground for complexity in first and second language]. In: Kalliokoski, J., Nikko, T., Pyhäniemi, S. & Shore, S. (eds.), Puheen ja kirjoituksen moninaisuus - Variationsrikedom i tal och skrift - The Diversity of Speech and Writing. AFinLA Yearbook 67. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics, 119–138.

Suni, M. 2009. Sharing linguistic resources through repetition in second language interaction. Nordand: Nordisk tidskrift for andrespråkforskning 2 (4), 65-90.

Suni, M. 2009. Työperusteinen maahanmuutto ja kielikoulutus [Labour migration and language education]. In: Rapatti, Katriina, Voipio-Huovinen, Sanna & Rantahalme, Anni (eds.), Suomen kielen opetuksia. Suomi toisena kielenä -opettajat ry. 15 vuotta. [Lessons given by the Finnish language. Foundation of Teachers of Finnish as a second language 15. years] Helsinki: Suomi toisena kielenä -opettajat ry. 45-49.

Suni, M. 2009. Kenen kielitaito riittää työelämässä? [Whose language skills are sufficient in working life?] Kieliviesti [Journal of the Finnish Language Board in Sweden] 3, 9–11.

Suni, M. & Tarnanen, M. 2009. Maahanmuuttaja oppii yksilöllisesti. [Each immigrant has an individual way to learn.] Vieraskynä [editorial in national newspaper], Helsingin Sanomat 11.8.2009.

Suni, M. 2008. Toista kieltä vuorovaikutuksessa: kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. [Second language in interaction: Sharing linguistic resources in the early phase of second language acquisition]. Jyväskylä Studies in Humanities 94. University of Jyväskylä.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3209-1

Suni, M. 2008. Toista kieltä vuorovaikutuksessa: kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Väitöksenalkajaisesitelmä Jyväskylän yliopistossa 29. maaliskuuta 2008.

Suni, M. 2006a. Miten produktiivisen syntaksin indeksi palvelee toisen kielen tutkimusta? In A. Kaivapalu & K. Pruuli (eds.), Lähivertailuja 17 [Close comparisons]. Jyväskylä Studies in Humanities 53. University of Jyväskylä, 103–118.

Suni, M. 2006b. Lasten toisen kielen kehitys IPSyn-kokeilun valossa. In H. Tommola & A. Pajunen (eds.), XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.-20.5.2005. Valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series; B 2, University of Tampere, 427–439.

Tarnanen, M. & Suni, M. 2005. Maahanmuuttajien kieliympäristö ja kielitaito. [Linguistic environment and language skills of immigrants]. In S. Paananen (ed.), Maahanmuuttajien elämää Suomessa. [Immigrant life in Finland]. Helsinki: Tilastokeskus, 5–17.

Suni, M. 2003. Mitä suomi toisena kielenä onkaan? Virittäjä 107, 422–426.

Suni, M. 2002. Hiljaako hyvä tulee? In S.Laihiala-Kankainen, S. Pietikäinen & H. Dufva (eds.), Moniääninen Suomi. Kieli,kulttuuri ja identiteetti. Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies, 235–238.

Suni, M. 1998. Peruskoulun pulmat: aikapula ja arviointi. In N. Rekola & H. Korpela Helena (eds.) Toisella kielellä: näkökulmia lasten ja nuorten suomi toisena kielenä -opetukseen. Helsinki: Opetushallitus, 11–16.

Suni, M. 1996b. Is there a connection between communication strategies and negotiations of meaning? In K. Sajavaara & C. Fairweather (eds.), Approaches to second language acquisition. Jyväskylä Cross-language Studies 17. University of Jyväskylä, 237–247.

Suni, M. 1996c. Maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taito peruskoulun päättövaiheessa. Moniste 11/1996. Helsinki: Opetushallitus.

Suni, M. 1995. Merkitys, muoto ja yhteisymmärrys. Merkitysneuvottelut syntyperäisen suomenpuhujan ja suomenoppijan keskusteluissa. University of Jyväskylä. Licentiate thesis.