09.11.2016

Droonijournalismi: Kauko-ohjattavien kamerakopterien journalistinen käyttö

Vastuullinen tutkija: professori Epp Lauk

Tutkimusryhmä:

FT Heikki Kuutti
FT Turo Uskali

Hankkeen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Hankkeen kesto: 2014 - 2015

Hankkeen kuvaus:

Kauko-ohjattavat kamerakopterit (droonit) avaavat journalistiselle tiedonhankinnalle ja kuvakerronnalle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Tarkoituksena on selvittää, kuinka kamerakopterit voidaan ottaa osaksi median journalistisia toimintoja, miten ilmasta tapahtuvaa kuvaamista koskeva viranomaissääntely vaikuttaa journalistisiin käytäntöihin ja median mahdollisuuksiin sananvapauden toteutumisessa sekä mitkä ovat kamerakopterikuvaamisen synnyttämät eettiset ongelmat ja niiden vaikutukset.