17.09.2009

Kieli ja identiteetti -symposiumi 19.11.2009

Kieli ja identiteetti: maahanmuuttajien kielelliset oikeudet viranomaisprosesseissa

Jyväskylässä 19.11.2009

 

Jyväskylän yliopiston Kielten laitoksen tutkimushanke Monikielinen Suomi (Finland Distinguished Professorship -ohjelma, Suomen Akatemia) järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kanssa symposiumin Kieli ja identiteetti: maahanmuuttajien kielelliset oikeudet viranomaisprosesseissa Jyväskylässä 19.11.2009. Tilaisuudessa tarkastellaan maahanmuuttajia koskevien viranomaisprosessien kielellisiä ja viestinnällisiä erityispiirteitä sekä maahanmuuttajien kielellisten oikeuksien toteutumista heitä koskevassa päätöksenteossa. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi kielen ja identiteetin suhde henkilöllisyyden ja kansalaisuuden määrittelyssä sekä tulkin käytön vaikutus viestintätilanteisiin oikeusistunnoissa.

Symposiumin ohjelma koostuu tutkijoiden esityksistä sekä paneelikeskustelusta, johon osallistuu tutkijoiden lisäksi alan toimijoita. Tavoitteena on luoda puitteet aidolle dialogille, joka valaisee kielen ja identiteetin välistä monimutkaista kytköstä sekä viranomaisprosessien viestinnällisiä ja kielellisiä ominaispiirteitä eri näkökulmista. Toivomme, että aihetta koskeva tutkimustieto ei jää pelkästään tiedeyhteisön omaisuudeksi, vaan hyödyttää yhteiskuntaa laajemmin ja mahdollistaa parempien ja oikeudenmukaisempien käytäntöjen luomisen. Toisaalta maahanmuuttajien parissa työskentelevien virkamiesten ja muiden toimijoiden ruohonjuuritason kokemukset voivat avata uusia näkökulmia tutkimukselle.

Tilaisuus on tarkoitettu alan tutkijoille, maahanmuuttoasioiden parissa työskenteleville virkamiehille ja muille toimijoille, maahanmuuttajille sekä kaikille kielen ja identiteetin suhteesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen osallistuminen on maksutonta.

Symposiumin työkielinä ovat suomi ja englanti.

Ilmoittautumiset 31.10.2009 mennessä: multilingualism@jyu.fi

 

Ohjelma

 

Tilaisuus järjestetään Jyväskylän yliopistossa, Seminaarinmäellä Liikunnan rakennuksessa salissa L302, ks. kampusalueen kartta.


10.00-10.30      Ilmoittautuminen, L-rakennuksen yläaula


10.30-12.00      The role of language in determining identity

                        (Kielen asema identiteetin määrittelyssä)

                        Jan Blommaert, Jyväskylän yliopisto & Katrijn Maryns, Gentin yliopisto

 

12.00-13.00      Lounas (omakustanteinen)

 

13.00-14.30      The role of language in determining identity, continued

                        (Kielen asema identiteetin määrittelyssä, jatkuu)

                        Jan Blommaert & Katrijn Maryns

 

14.30-15.00      Kahvi

 

15.00-15.45      Oikeustulkkaus: puhetyyli muuttuu – muuttuuko puhujan identiteetti?

                        (Court Interpreting: can changes in features of speaker’s lexicon result in

                         forming a wrong image of the speaker?)

                        Nina Isolahti, Tampereen yliopisto

 

16.00-18.00      Paneelikeskustelu

                        Pj. Mika Lähteenmäki, erikoistutkija, Jyväskylän yliopisto

                        Jan Blommaert, FiDiPro-professori, Jyväskylän yliopisto

                        Antti Jäppinen, ylitarkastaja, Maahanmuuttovirasto, Turvapaikkayksikkö

                        Tuija Kinnunen, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

                        Satu Leinonen, asioimistulkki, Tampereen yliopisto

                        Katrijn Maryns, professori, Gentin yliopisto

 

18.00-19.00      Vapaamuotoinen iltatilaisuus