Verkostot ja yhteisöt

Mitä erilaisia verkostoja, hankkeita, ryhmiä ja yhteisöjä Suomessa toimii monikielisyyden tutkimisen alueella? Minkätyyppistä toimintaa niissä on? Mitä valtakunnallinen verkosto voisi tarjota? Miten hankkeenne tai verkostonne voisi liittyä valtakunnalliseen yhteistyöhön? Mitä osaamisalueita teillä on ja mitä tiedontarpeita olette huomanneet?

Tässä valtakunnallisessa verkostossa voivat esittäytyä ja tehdä aloitteita yksittäiset tutkijat, mutta myös eri verkostot ja ryhmät. Voitte käyttää palautelomaketta tai lähettää viestiä osoitteeseen multilingualism@jyu.fi.

Verkostossa mukana olevat hankkeet

 • Aika- ja tilakäsitys eri kulttuureissa (Miguel Lopez)

 • CEFLING

 • DYLAN – Linguistic Diversity in Higher Education in Northern Europe (Jan-Ola Östman)

 • English as one of the languages of tourism in Finland:
  compiling an electronic corpus of tourism-related texts
  (Mikko Laitinen)

 • EOTO eli Each one teach one (Jyväskylän yliopiston Kielikeskus)

 • EurAG – Multilingual Science and European Identity:
  The Role of Academic German
  (Sabine Ylönen)

 • FiDiPro / Multilingualism

  • Multilingual families in Jyväskylä region (Katja Mäntylä & Eveliina Sirkeinen)
  • Northern Multilingualism (Sari Pietikäinen & Hannele Dufva)
  • VARIENG: englanti Suomessa (Sirpa Leppänen et al.)
  • Aspects of multilingualism in Finnish football discussion fora on the web uses, functions, attitudes and ideologies (Samu Kytölä)
 • From Novice to Expert, kieliasiantuntijuuteen/opettajuuteen kasvu (Paula Kalaja)

 • Growing up bilingual in an immersion kindergarten (Marjo Savijärvi)

 • Hungarian-Finnish languages contacts: Code-switching (Magdolna Kovács)

 • Immersion – Cognition and Interaction (Siv Björklund et al.)

 • Kielikoulutuspoliittinen projekti KIEPO – National Project on
  Finnish Language Education Policies (KIEPO) (Sari Pöyhönen)

 • Kaksikielisen lapsen kielellinen ja kulttuuristen merkitysten muutos –
  The bilingual child is growing up – The changes of meanings in language and
  Culture
  (Anja Karhunen)

 • KOPS eli Kieli- ja viestintäopintojen suunnittelutyökalu (Jyväskylän yliopiston Kielikeskus)

 • Luetaan ryhmässä! L2- ja L1- lukijat keskustelevat novellista (Heidi Vaarala)

 • Maahanmuuttajataustaisten nuorten kaksikielisyyden toteutuminen
  ja tukeminen – oppilaiden, opettajien ja vanhempien käsityksiä

  (Sanna Voipio-Huovinen)

 • Non-native children’s proficiency test results in formal Finnish (Mia Halonen)

 • Nuorten monikielisyys ja kielellinen identiteetti Helsingissä –
  Multilingualism and linguistic indentity of adolescents in multiethnic Helsinki

  (Heini Lehtonen)

 • The Old Order Amish – a multilingual community (Johanna Jansson)

 • SOPPI suomeksi oppimassa (Eija Aalto)

 • Svenska nu – nätverk för svenska språket och kulturen i Finland /Ruotsin kielen ja kulttuurin verkosto Suomessa (Tiinaliisa Granholm)

 • Työelämäviestintää monikulttuurisessa ryhmässä (Jyväskylän yliopiston Kielikeskus)

 • VIRSU: Fenno-Ugric languages as target languages (Maisa Martin)