09.11.2016

Fifth Estate Research Group (FERG): Facebookin ad hoc -ryhmien kommunikatiivinen valta

Hankkeen johtaja: Professori Epp Lauk, FT

Tutkimusryhmä:

Turo Uskali, FT
Jukka Jouhki, FT
Niina Niskala, FM, tohtoriopiskelija
Maija Penttinen, maisteriopiskelija

Rahoitus: Humanistinen tiedekunta

Kesto: 11.2.2013 - 10.2.2014

Yhteistyö ja verkostot:

Professori William H. Dutton, Oxford Internet Institute, UK
Social Media Research Institute (SOMERI)

Vuonna 2013 monitieteinen FERG-tutkimusryhmä jatkaa vuonna 2011 aloitettua The Fifth Estate - Case Finland “Ad hoc -ryhmät Suomen Facebookissa” -hanketta  keskittymällä tarkemmin kommunikatiivisen vallan syntymiseen ja ilmenemiseen sosiaalisen median verkostoissa ja ryhmissä. Facebook valittiin tutkimuskohteeksi, koska se on yksi suomalaisten eniten käyttämistä sosiaalisista medioista yli 2 miljoonalla aktiivisella päivittäiskäyttäjällä (OMD Finland 2012 -tutkimus).

Internet ja sosiaalinen media ovat mahdollistaneet ns. viidennen valtiomahdin (Fifht Estate, mm. Dutton 2009) syntymisen verkostoituneiden yksilöiden vaikutus- ja tiedonjakokanavaksi irrallaan muista yhteiskunnan insituutioista. Facebook toimii mm. Fifth Estate -areenana, jossa verkostoituneet yksilöt kommunikatiivisella vaikutusvallallaan haastavat mediaa, valtiovaltaa sekä organisaatioita.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalaiset Facebookin ad hoc -ryhmät saavuttavat ja toteuttavat kommunikatiivista valtaa hyödyntämällä sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä (etnografinen, tilastollinen, laskennallinen). Tutkimuksen pääkysymyksiä ovat:

1) Miten Facebookin ad hoc -ryhmät toteuttavat/saavuttavat kommunikatiivista valtaa?
2) Miten Facebook ad hoc -ryhmät toteuttavat ja hyödyntävät kommunikatiivista valtaansa?
3) Millainen on suomalaisten Facebook ad hoc –ryhmien elinkaari?

Lisää tietoa: http://someri.wordpress.com/