02.01.2013

KieVie - kielitaito, viestintä ja vuorovaikutusosaaminen sekä niiden arviointi

Mitä kieli- ja viestintätaitojen osaaminen merkitsee tämän päivän maailmassa? Miten kielen ja viestinnän taidot ja niiden osaamistavoitteet tulisi tänä päivänä määritellä?

KieVie-hankkeessa lähestymme mm. näitä kysymyksiä uudesta, monialaisesta ja monitieteisestä näkökulmasta, jossa yhdistyvät kielen ja viestinnän tutkimus sekä eri tutkimusalojen (mm. puheviestintä, kulttuurienvälinen viestintä, kielen oppiminen ja opettaminen sekä kielitaidon arviointi) tietotaito.