02.01.2013

Kirjallisuutta

Tähän osioon kokoamme hankkeen tematiikan kannalta keskeistä kirjallisuutta.

Tutustumisen arvoisia julkaisuja:

Dufva, H. 2010. Oppimisen dialogit - osaamisen asteet: Näkökulmia monen kielen oppimiseen ja käyttöön. Teoksessa S. Stolt, M. Lehtihalmes, S. Tarvainen & K. Launonen (toim.)  Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet.  Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. Puheen ja kielen tutkimuksen julkaisuja, 42. 21-33.

Huhta, A. 2003. Itsearviointi kielitaidon arviointimuotona. Teoksessa Airola, A. (toim.) Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 20-37.

Huhta, A. 2010. Innovations in diagnostic assessment and feedback: An analysis of the usefulness of the DIALANG language assessment system. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

Nikula, T. 2010. Kielikäsityksen ja kielenopetuksen kytköksistä, Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti. Maaliskuu 2010. http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/4/kielikasityksen-ja-kielenopetuksen-kytkoksista

Valkonen, T. 2003. Puheviestintätaitojen arviointi. Näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 7.