02.01.2013

Seminaari 31.1.2011

Toisessa seminaarissamme 31.1.2011 Tarja Valkonen ja Ari Huhta esittelivät puheviestinnän ja vuorovaikutusosaamisen sekä kielitaidon arviointimenetelmiä. Lisäksi Anne Laajalahti kertoi valmisteilla olevasta väitöstutkimuksestaan "Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä” ja sen yhteyksistä hankkeen tematiikkaan. Noora Mäenpää piti vastaavan puheenvuoron omasta tutkimuksestaan ”Suullista kielitaitoa saduttamalla – sadutus vieraan kielen opetuksessa ja oppijoiden puhumisvalmiuksia tukemassa”.

(Huom! Materiaalia tulossa!)