23.11.2016

Mitä medialta odotetaan maineyhteiskunnassa? - What is Expected of the Media in a Reputation Society? (WEM)

Tutkimustiimi: tutkimuskoordinaattori, FT Vilma Luoma-aho ja tohtorikoulutettava, FM Laura Olkkonen

Hankkeen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Hankkeen kesto: tammikuu 2011 - heinäkuu 2013

 

Tutkimus selvittää, uhkaako mediaa ja sitä kautta mediayrityksiä legitimaatiokriisi, ja miten parhaiten tulisi suhtautua eri sidosryhmien odotuksiin. Tutkimus kysyy, mitä medialta odotetaan nykyisessä maineyhteiskunnassa. Kohtaavatko median toimijoiden ja eri sidosryhmien odotukset?

Lisätietoja hankkeesta: