NORFACE-seminaarisarja monikielisyydestä

 

Jyväskylän yliopiston Kielten laitos koordinoi vuosina 2006-2008 kansainvälistä Norface-seminaarisarjaa, Social aspects of language diversity, joka tuo yhteen niin alan huippututkijat, tutkijatohtorit, jatko-opiskelijat (ks. People involved) kuin kentän toimijatkin yhdeksästä eri Euroopan maasta tutkimaan monikielisyyttä. Seminaarisarja tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden verkostoitua, tavata säännöllisesti sekä ideoida ja kehittää monikielisyyttä koskevaa tutkimusta ja käytänteitä (ks. Aims).  Seminaarisarja on osa NORFACE ERA-NET -ohjelmaa, josta se saa perusrahoituksensa. NORFACE on 12 maan välinen yhteistyökumppanuus, jossa mukana ovat yhteiskuntatieteellistä tutkimusta rahoittavat toimikunnat 12 maasta. ERA-NET on Suomen akatemian koordinoima viisivuotinen hanke, joka kehittää yhteistyötä yhteiskuntatieteitä rahoittavien tiedeorganisaatioiden välille.

 

Seminaarisarja käsittää kolme kutsuseminaaria:

 

 

Lisää tietoa seminaarisarjasta löydät hankkeen englanninkielisiltä sivuilta.