04.01.2017

Public Empowerment Policies for Crisis Management (PEP)

Tutkimushankkeen koordinaattori: Professori, PhD Marita Vos

Projektitutkijat: FM Jenni Hyvärinen, FT Anne Laajalahti, FM Matti Haataja ja PhD Helen Sullivan

Yhteistyökumppanit: Mid Sweden University, Pelastusopisto, Inconnect (Hollanti) ja Global Risk Forum (Sveitsi)

Rahoitus: PEP on EU:n rahoittama yhteistyöhanke (FP7-284927), Coordination and Support Action

Rahoituksen kesto: Tammikuu 2012 - joulukuu 2014

Public Empowerment Policies for Crisis Management (PEP) -hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kansalaisten kriisinhallintakykyä voidaan tehostaa ja mitkä menettelytavat toimivat parhaiten kansalaisten voimaannuttamiseksi.

Kansalaisten voimaannuttaminen on looginen tapa vahvistaa kriisinhallintaa, vaikka aiemmin resursseja on keskitetty pääasiassa kriisinhallinnasta vastaavien organisaatioiden toimintaan. Nykyisin viranomaiset ymmärtävät, että kansalaisten käyttäytyminen on keskeistä kriisiin valmistauduttaessa, kriisin aikana ja kriisin jälkeen.

Projektissa määritellään parhaita käytäntöjä yhteisölliseen toimintavalmiuteen kriisitilanteissa sekä annetaan suuntaviivoja tulevaa tutkimusta ja käytännön toteutusta varten. Kansalaisten kriisinhallintakyvyn edistämisessä huomioidaan myös sosiaalisen median ja mobiilipalvelujen käyttö.

Projektin painopiste on kriisitilanteissa, joita esiintyy tai joilla on vaikutuksia Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mutta myös EU:n ulkopuoliset valtiot otetaan huomioon. Kriisinhallinnan ja kriisiviestinnän ammattilaisten asiantuntijuus on avainasemassa projektin tavoitteisiin pyrittäessä.

Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista: www.crisiscommunication.fi