09.11.2016

Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet

Hankkeen vastuullinen tutkija: yliopistonlehtori, FT Leena Mikkola

Hankkeen tutkijat:

projektitutkija, FM Tomi Laapotti
tohtoriopiskelija, FM Eveliina Pennanen
p
rojektitutkija, FM Hannele Välipakka

Hankkeen rahoittaja: Työsuojelurahasto

Hankkeen kesto: 2013 - 2014

Avainsanat: vuorovaikutus, ryhmä, työryhmä, johtoryhmä, ryhmäviestintä, puheviestintä, johtaminen, johtoryhmätyöskentely, sairaala, työyhteisö, työhyvinvointi

Tutkimushankkeessa tarkastellaan sairaalatyöyhteisöä sen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Työyhteisö rakentuu jäsenten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja työn ja organisaation tavoitteita asetetaan ja saavutellaan erityisesti erilaisissa ryhmätilanteissa, niin nimetyissä työryhmissä kuin erilaisissa henkilökuntakokouksissa. Hankkeen tavoitteena on 1) tunnistaa sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuskäytänteitä, niiden funktioita ja taustalla olevia rakenteita, 2) ymmärtää vuorovaikutuskäytänteiden ja työhyvinvoinnin yhteyksiä sairaalatyöyhteisöissä ja 3) kuvata vuorovaikutuksen johtamisen haasteita sairaalatyöyhteisössä.

Aineistona on videoitu havainnointiaineisto: tarkoituksena on havainnoida henkilöstökokouksia ja johtamis- ja kehittämistehtävistä vastaavien työryhmien kokouksia. Lisäksi kerätään haastatteluaineisto. Haastateltavina on havainnoitujen ryhmien jäseniä ja esimiehinä toimivia henkilöitä, joiden tehtäviin kuuluu erilaisten vuorovaikutustilanteiden johtaminen. Aineisto kootaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Havainnointiaineistojen analyysissä käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia vuorovaikutuksen analyysimenetelmiä. Koska toimijana tarkastellaan ryhmiä ja fokuksessa ovat ryhmän käytänteet, analyysi keskittyy ryhmätasolle. Haastatteluaineistoa tarkastellaan laadullisen analyysin keinoin.

Hanke perustuu erityisesti ryhmän vuorovaikutuksen teorioihin. Lähtökohtana on ryhmien ja yhteisöjen vuorovaikutuksen rakenteistumista tarkasteleva lähestymistapa, jonka keskiössä on oletus, että vuorovaikutuskäytänteitä analysoimalla on mahdollista tunnistaa paitsi toimintatapoja myös toimintaa ohjaavia oletuksia. Oletusten ja käytänteiden tunnistaminen puolestaan mahdollistaa toiminnan kehittämisen.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon ja erityisesti sairaalatyöyhteisöjen vuorovaikutuksen kehittämisessä ja johtamisessa, mutta niillä on sovellettavuutta laajemminkin: hanke tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan mallintaa aidosti yhteistyötä tukevien vuorovaikutuksen tapoja ja vuorovaikutuksen johtamista työyhteisössä.

Artikkelit:

Pennanen, Eveliina & Mikkola, Leena 2013. Vuorovaikutus hallinnollisissa ryhmissä. Hallinnon Tutkimus 32, 229-242.

Laapotti, Tomi & Mikkola, Leena. Tulossa. Kokousvuorovaikutuksen tehtäväkeskeiset funktiot sairaalajohtoryhmässä. Hyväksytty julkaistavaksi Työelämän Tutkimus lehdessä.

Esitelmät:

Laapotti, Tomi: Vuorovaikutuksen rakentuminen sairaalajohtoryhmässä. Esitelmä pidetty Työelämän tutkimuspäivillä. 7. - 8.10.2013, Tampere.

Mikkola, Leena: Vuorovaikutus hoitajajohtajan voimavarana. Esitelmä pidetty Työelämän tutkimuspäivillä. 7. - 8.10.2013, Tampere.

Pennanen, Eveliina: Hyvinvointiin kytkeytyvä vuorovaikutus sairaalan osastokokouksissa. Esitelmä pidetty Työelämän tutkimuspäivillä. 7. - 8.11.2013, Tampere.

Välipakka, Hannele: Moninaisuuden haasteet esimiestyössä. Esitelmä pidetty Työelämän tutkimuspäivillä 7. - 8.11.2013, Tampere.

Laapotti, Tomi & Mikkola, Leena: Vuorovaikutus sairaalajohtoryhmän sisäisillä rajapinnoilla. Esitelmä pidetty Hallinnon tutkimuksen päivillä. 28. - 29.11.2013, Rovaniemi

Pennanen Eveliina & Mikkola Leena. Sairaalan osastokokouksen vuorovaikutuksessa rakentuva työhyvinvointi. Esitelmä pidetty Hallinnon tutkimuksen päivillä, 28. - 29.11.2013, Rovaniemi.

Välipakka, Hannele & Mikkola Leena. Jäsenyyden rakentuminen sairaalatyöyhteisön ryhmissä. Esitelmä pidetty Hallinnon tutkimuksen päivillä 28. - 29.11.2013, Rovaniemi.

Pennanen Eveliina & Mikkola Leena: Constructing the Meaningfulness of Work in Hospital Personnel Meetings. Paper presented at The 7th Nordic Working Life Conference. Göteborg, Ruotsi, 11.6.2014

Laapotti, Tomi & Mikkola, Leena. Message Functions in Hospital Management Group Meetings. Poster presented at The 9th Annual INGRoup Conference. Raleigh, NC, USA. 18.7.2014 (Best Poster Award)

Laapotti, Tomi: Vuorovaikutuksen rakenteet sairaalajohtoryhmän kokouksissa. Esitelmä pidetty Puheviestinnän päivillä. 5.9.2014, Jyvaskyla.

Mikkola, Leena: Kahvikuppi ratkaisee: Käsityksiä työyhteisön rajapinnoista. Esitelmä pidetty Puheviestiinnän päivillä. 5.9.2014, Jyväskylä.

Pennanen, Eveliina. Työn koordinointi sairaalan osastopalavereiden vuorovaikutuksessa. Esitelmä pidetty Puheviestinnän päivillä. 5.9.2014, Jyväskylä.

Välipakka, Hannele: Identifikaatio vuorovaikutusilmiönä työyhteisön ryhmissä. Esitelmä pidetty Puheviestiinnän päivillä. 6.9.2014, Jyväskylä.

Laapotti, Tomi & Mikkola, Leena. Social Interaction Structures in Hospital Management Group Meetings. Paper presented at the 5th ECC ECREA Conference, 15.11.2014, Lissabon, Portugali.

Pennanen, Eveliina & Mikkola, Leena. Constructing Well-being in Workplace Communication: Nursing Staff’s Perceptions of Interpersonal Interaction Processes and Practices. Paper presented at the 5th ECC ECREA Conference, 15.11.2014, Lissabon, Portugali.

Pennanen, Eveliina. Hoitohenkilöstön käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuksessa. Esitelmä pidetty Hallinnon tutkimuksen päivillä, 27.11.2014, Vaasa.

Laapotti, Tomi. Vuorovaikutuksen rakentuminen eri organisaatiotasojen sairaalajohtoryhmien kokouksissa. Esitelmä pidetty Hallinnon tutkimuksen päivillä, 28.11.2014, Vaasa.