14.06.2017

Esitelmiä - Presentations

 

Jäppinen, Tuula 2010. Korkeakoulujen S2-opetuksen idea- ja materiaalipankki Kotikimara. Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät, 6.–7.10.2010. Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seinäjoki, Suomi/FInland

Jäppinen, Tuula 2010. Suomen ja ruotsin opetusta kansainvälisille opiskelijoille korkeakoulujen yhteistyönä. Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 15.–16.11.2010. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Helsinki, Suomi/Finland.

Jäppinen, Tuula 2010. Ammatilliset suomi toisena kielenä -viitekehykset ja alakohtaiset kielikurssit. AFinLA:n syyssymposium, 14.–15.11 2010. Helsinki, Suomi/FInland.

Jäppinen, Tuula 2012. Kansainväliset opiskelijat ja kotimaisten kielten taito. Ammattikorkeakoulujen kielten- ja viestinnänopettajien neuvottelupäivät. 4.–5. 10.2012. Porvoo, Suomi/Finland.

Latomaa, Sirkku 2011. Kielellisen moninaisuuden näkymättömyys. Maahanmuutto ja väestötilastoinnin politiikka Suomessa -seminaari, 3.2.2011. Tampere, Suomi/FInland.

Latomaa, Sirkku & Suni, Minna 2011. From the janitor's cupboard to SMART Board: immigrant teachers' reflections on Finnish schools. ISB8 – International Symposium on Bilingualism, 15.–18.6.2011. Oslo, Norja/Norway.

Latomaa, Sirkku & Minna Suni 2011. Finnish schools: preaching diversity, practicing uniformity? The 16th World Congress of Applied Linguistics (AILA2011), 23.-28.8.2011. Peking, Kiina/Beijing, China.

Lehtonen, Tuija 2013. Teachers designing online language learning materials in health care - An ecological perspective. WorldCall, 10.-13.7.2013. Glasgow, Skolanti/Scotland.

Lehtonen, Tuija 2013. Finnish for nurses.Teachers designing online language learning material for health care:What is seen as an affordance? NORDAND 11 Konference on Nordens sprog som andet- og fremmesprog, 13. - 15.6.2013. Tukholma, Ruotsi/Sweden, Stockholm.
 

Lehtonen, Tuija 2012. Teachers as gatekeepers - Designing online courses in Finnish as a second language for the health care sector. Summer School 2012. Insight into applied linguistics: language, agency, and ecologies, 4.-7.6.2012. Jyväskylä Suomi/Finland.

Lehtonen, Tuija 2008. Competence in the language of the host country. CEL/ELC workshop "Strategies for Innovation in higher education language teaching and learning", 9.–10.10.2008. Berliini, Saksa/Germany.

Lehtonen, Tuija & Seija Natri 2008. Omnibus student tool kit for promoting effective on-line language learning. Posteri. CercleS 18.–19.9.2008. Sevilla, Espanja/Spain.

Lehtonen, Tuija 2007. Chatistako tukea vieraan kielen yhteisöllisellä verkkokurssilla? AFinLAn syyssymposium 9.-10.11.2007. Kouvola, Suomi/Finland.

Lehtonen, Tuija 2007. Students’ views on Finnish as a foreign language interaction during the collaborative online-course. Nordens språk som andraspråk, 10.–12.5.2007. Helsinki, Suomi/Finland.

Lehtonen, Tuija 2012 Teachers as gatekeepers - Designing online courses in Finnish as a second language for the health care sector. Summer School 2012. Insights into applied linguistics: language, agency, and ecologies. 4.–7.6.2012. Jyväskylä, Suomi/Finland.

 
 
 

Lehtonen, Tuija 2012. - Behind the Design - Designing online courses in second language for the health care sector. EuroCALL2012, CALL: using, learning, knowing, 22.-25.8.2012. Göteborg, Ruotsi/Sweden.

Lehtonen, Tuija 2012. Suomen kielen oppija verkossa. Learner Language, Learner Corpora - LLLC 2012, 5.-6.10.2012. Oulu, Suomi/Finland.

Lehtonen, Tuija 2012. Online finsk. Seminar om IT-undervisning. Järjestäjä SNU (Samarbeidsnemnda for Norden-undervisning i utlandet), 23.–24.10.2012 Lund, Ruotsi/Sweden.

Partanen, Maiju 2012. Maahanmuuttajien suomen kielen oppiminen sisääntuloammateissa. AFinLAn syyssymposium 9.–10.11.2012. Oulu, Suomi/Finland.

Partanen, Maiju 2013. Afrikkalaisten maahanmuuttajien näkökulmia suomen kielen oppimiseen. XXXIII VAKKI symposium: Haasteena näkökulma. 7.–8.2.2013. Vaasa, Suomi.

Partanen, Maiju 2013. Opportunities for second language use and learning in cleaning work. NORDAND 11 Konference on Nordens sprog som andet- og fremmesprog, 13. - 15.6.2013. Tukholma, Ruotsi/Sweden, Stockholm.

Partanen, Maiju 2013. Kielellisten resurssien kiertäminen siivouskohteessa. AFinLAn syyssymposium 15.–16.11.2013. Turku, Suomi/Finland.

Partanen, Maiju 2013. Ymmärtämisen tukeminen suomenkielisessä ohjaustilanteessa. Langnetin puolivälikonferenssi 28.–30.11.2013. Jyväskylä, Suomi/Finland.

Partanen, Maiju, Aija Virtanen & Minna Suni 2014. Skilled migrants struggling with L2 selves and professional identities at work in Finland. Sociolinguistics Symposium 20, 15.–18.6.2014. Jyväskylä, Suomi/Finland.

Strömmer, Maiju 2014. Language practices within multicultural cleaning organizations – two case studies of sub-Saharan African cleaners and their workplaces. BAAL 2014 Conference 4.–6.9.2014. Coventry, UK.

Strömmer, Maiju 2014. Setting language requirements within cleaning organizations. ETMU Days 23.–24.10.2014. Helsinki, Suomi/Finland.

Strömmer, Maiju 2015. Maahanmuuttaja työyhteisön jäsenenä: vuorovaikutus siivoustyössä. Futuuri! Kielten kesäkoulu. 3. - 5.6.2015. Jyväskylä/Finland.

Suni, Minna 2011. Complex relations: motivation and affordances. NORDAND 10 Konference on Nordens sprog som andet- og fremmesprog, 25–28.5.2011. Reykjavik, Islanti/Iceland.

Suni, Minna 2011. Puhutaan suomea! Kielen oppiminen hoitotyössä. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton koulutuspäivät, 15.–16.2.2011. Tampere, Suomi/Finland.

Suni, Minna 2010. Työssä opittua: Työntekijän näkökulma ammatilliseen kielitaitoonsa. AFinLA:n syyssymposium 14.–15.11 2010. Helsinki, Suomi/Finland.

Suni, Minna 2010. Immigrants at work: Sharing language and practices. 18th Sociolinguistics Symposium 1.–4.9.2010. Southampton, Iso-Britannia/UK.

Suni, Minna 2009. Maahanmuuttajat ja työyhteisön jäsenyys. Plenaariesitelmä. Puheviestinnän päivät 2009 24.–25.9. 2009. Jyväskylä, Suomi/Finland.

Suni, Minna 2009. Suomi, työ ja kieli – maahanmuuttajien Bermudan kolmio? XXXVI Kielitieteen päivät 14.–16.5.2009. Jyväskylä, Suomi/Finland.

Suni, Minna 2009. Maahanmuuttajien ammattikielen hallinta mediatekstien ja asiakirjojen kuvaamana. XXIX VAKKI-symposium 13.–14.2.2009.Vaasa, Suomi/Finland.

Suni, Minna 2011. Working in a second language: Employee perspectives to scaffolding and participation. The 16th World Congress of Applied Linguistics (AILA2011), 23.-28.8.2011. Peking, Kiina/Beijing, China.

Suni, Minna & Aija Virtanen 2011. Hyvää hoitoa ja huonoa suomea. Verkkokeskustelijoiden käsitykset filippiiniläishoitajista ja heidän ammatillisesta kielitaidostaan. VAKKI-Symposium 11.–12.2.2011. Vaasa, Suomi/Finland.

Suni, Minna & Sirkku Latomaa 2011. Immigrant education in Finland: Values, goals and practices. Multilingualism in Europe, 25.-26.3.2011. Budapest, Unkari/Hungary.

Suni, Minna 2011. Maahanmuuttajat työelämässä: ammatillisen kielitaidon kehitys dialogisena prosessina. Sosiaalipsykologian päivät, 17. – 18.11.2011. Kuopio, Suomi/Finland.

Suni, Minna 2012. The relevance of Finno-Ugric languages in second language research. FUSAC 19 (Finno-Ugric Studies Association of Canada), 26.-28.5.2012. Waterloo, Canada.

Suni, Minna 2012. An ecological perspective to workplace languages and learning at work. Insights into Applied Linguistics: Languaging, agency and ecologies. 4.–7.6.2012. Jyväskylä, Suomi/Finland.

Suni, Minna, Aija Virtanen & Tuija Lehtonen 2012. learning Finnish in and for working life. Research Seminar with Patricia Duff, 14.6.2012. Jyväskylä, Suomi/Finland

Suni, Minna 2012. Working and learning in a new niche: Ecological interpretations on work-related immigration. Working in the City: Talking and translations symposium. Sociolinguitics symposium 19, 21.-24.8.2012. Berliini/Saksa Berlin, Germany.

Suni, Minna 2012. Kielenoppimisen tutkimus: mistä on tultu ja mihin ollaan menossa? Learner Language, Learner Corpora – LLLC 2012, 5.–6.10.2012. Oulu, Suomi/Finland.

Suni, Minna 2013. A new job in a new language community: Professionals as real beginners. 16.-19.3.2013 AAAL Conference 2013, Dallas, USA.

Suni, Minna 2013. Immigrants thinking about learning by doing. Thinking, doing, learning: Usage based perspectives on second language learning, 24.–26.4.2013. Odense, Tanska/Denmark.

Suni, Minna & Pöyhönen, Sari 2013: Migrants at work in Finland. Language and Super-diversity: Explorations and interrogations. 5 – 7.6.2013. Jyväskylä, Suomi/Finland

Suni, Minna & Sari Pöyhönen 2014: Language and work: Transforming working-life and Nordic egalitarianism – Needs, practices and negotiations of identities in workplaces in Denmark and Finland. Colloquium. Sociolinguistics Symposium 20, 15.-18.6.2014. Jyväskylä, Suomi/Finland.

Vehviläinen, Eeva-Maija, Aija Virtanen, Sari Pöyhönen, Mirja Tarnanen & Lenita Pihlaja 2010. Erityistä tukea tarvitsevien aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja kielitaito. AFinLA:n syyssymposium 11.–12.11.2010. Vaasa, Suomi/Finland.

Virtanen, Aija 2011. Beliefs about motivation: Philippine nurses as language learners. NORDAND 10 Konference on Nordens sprog som andet- og fremmesprog, 25.-28.5.2011. Reykjavik, Islanti/Iceland.

Virtanen, Aija, Sirkku Latomaa, Tuija Lehtonen, Elina Lientola, & Minna Suni 2011. Working in a second language: immigrants learning the language of health care. New Dynamics of Language Learning: Spaces and Places – Intentions and Opportunities, 6.-9.6.2011. Jyväskylä, Suomi/Finland.

Virtanen, Aija & Minna Suni 2011. Nurses abroad: Work-related language skills under debate. ISB8 – International Symposium on Bilingualism, 15.–18.6.2011. Oslo, Norja/Norway.

Virtanen, Aija 2011. Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden käsityksiä ammatillisen kielitaitonsa kehittymisestä: matka kohti työyhteisön jäsenyyttä. Sosiaalipsykologian päivät, 17. – 18.11.2011. Kuopio, Suomi/Finland.

Virtanen, Aija 2012. Vuorovaikutus, jäsenyys ja työ. SPECIMA-koulutus, Suomea kaiken ikää. 3.5.2012. Jyväskylä, Suomi/Finland.

Virtanen Aija 2012. Affordances in hospital settings. International nursing students learning language needed at work. Insights into Applied Linguistics: Languaging, agency and ecologies. 4.–7.6.2012. Jyväskylä, Suomi/Finland.

Virtanen, Aija 2012. Suomi työkielenä: ammattia oppimassa. Ammattikorkeakoulujen S2-verkoston koulutuspäivä, 7.9.2012. Jyväskylä, Suomi/Finland.

Virtanen, Aija 2012. Dialogia työyhteisössä: kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden käsityksiä ammatillisen kielitaidon kehittymisen tuen muodoista. Learner Language, Learner Corpora – LLLC 2012. 5.–6.10.2012. Oulu, Suomi/Finland.

Virtanen, Aija, Tuija Lehtonen & Maiju Partanen 2013. Finnish as a work language in health sector. Language and Super-diversity: Explorations and interrogations. 5 – 7.6.2013. Jyväskylä, Suomi/Finland.

 

Virtanen, Aija 2013. Intersections of affordances: second language learning in hospital settings. NORDAND 11 Konference on Nordens sprog som andet- og fremmesprog, 13. - 15.6.2013. Tukholma, Ruotsi/Sweden, Stockholm.

Virtanen, Aija 2013. I as a nurse: future selves making motivation, Second Language Research Forum, 31.10. - 2.11.2013, Provo, USA.

Virtanen, Aija 2014. Becoming a nurse in a second language: Professional identity construction processes of an international nursing student in Finland. 24.6.2014. CIDEC Seminar Series. Toronto, Canada/Kanada.

Virtanen, Aija 2014. Becoming a nurse in a second language. Applied Linguistics and Professional Practice, 10. - 12.9.2014. Geneve, Sveitsi/Switzerland.

Virtanen, Aija 2014. The Struggle of Becoming a Legitimated Nurse within Finnish Labour Market. ETMU Days 2014, 23.-24.10.2014. Helsinki, Suomi/Finland.

Virtanen, Aija 2014. Sairaanhoitajaksi toisella kielellä: ammatillista identiteettiä rakentamassa. AFinLAn syyssymposium 14.–15.11.2014. Jyväskylä, Suomi/Finland.

Virtanen, Aija 2015. Toimijuutta toisella kielellä: kansainvälinen sairaanhoitajaopiskelija työharjoitteluissa. Futuuri! Kielten kesäkoulu. 3. - 5.6.2015. Jyväskylä/Finland.

Virtanen, Aija & Maiju Strömmer 2015. Beliefs about sufficient language skills in nursing and cleaning work. Multilingual perspectives on professional discourse in Europe. 10. - 11.9.2015. Ghent, Belgia/Belgium.

Virtanen, Aija 2015. Nursing in a second language: Gaining agency through practice. Applied Linguistics and Professional Practice. 5 - 7.11.2015. Milano, Italia/Italy.

Virtanen, Aija 2016. Käsitysten äärellä: näkökulmia ammatilliseen kielitaitoon ja sen kehittymiseen. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 18.–19.2.2016. Jyvaskyla/Finland.

Virtanen, Aija 2016. Kielikäsitykset pääsyn mahdollistajina vai portinvartijoina? Ekologinen näkökulma terveydenhoitoalan ammatilliseen kielitaitoon. AFinLA syyssymposium 11.-12.11.2017. Tampere/Finland.

Virtanen, Aija 2017. Development of the agency and professional Finnish language skills of international nursing students. COMBI multiplier event. 7.-8.6.2017. San Sebastian/Donostia, Espanja/Spain.

TULOSSA FORTHCOMING